مشاوران مرکز

           نام تخصص جزئیات

دکتر امیر کشاورز

  ریاست مرکز و مسئول فنی (متخصص روانشناسی)

جزئیات مشاور

دکتر فریدون یداله مقدم

  متخصص اعصاب و روان (بورد تخصصی روانپزشکی ، دارودرمانی،سکس تراپی)

جزئیات مشاور

دکتر نسترن براهیمی

  متخصص مشاوره خانواده (زوج و خانواده درمانی ، مشاوره قبل ازدواج و طلاق)

جزئیات مشاور

دکتر صمصام کریمی

  متخصص روانشناسی (خانواده و ازدواج, طلاق ، مشاوره با رویکرد مذهبی)

جزئیات مشاور

دکتر مهدی اصفهانی

  متخصص روانشناس بالینی (سکس تراپیست، وسواس، افسردگی، دوقطبی، اضطراب)

جزئیات مشاور

مهدی شیروی

  روابط والد_فرزند ، نوجوان ، خانواده ، افسردگی و اضطراب ، ترک اعتیاد ، مشاوره تحصیلی

جزئیات مشاور

دکتر آناهید دلاور

  متخصص مشاور خانواده ، ازدواج ، مشکلات رفتاری ، طلاق و خیانت ، زوح درمانی

جزئیات مشاور

دکتر عظیم سالاری

  متخصص اعصاب و روان (بورد تخصصی روانپزشکی ، متخصص سکس تراپی و دارودرمانی)

جزئیات مشاور

دکترسیدمصطفی عبداللهی

  متخصص سلامت روان و پزشکی روان تنی ، بیماریهای روحی روانی ، سکستراپ ، زوج درمانی جزئیات مشاور

شهره فرهمند

  روانشناس بالینی (زوج و خانواده درمانی، مشاوره قبل ازدواج، نوجوان، خیانت)، سکستراپ

جزئیات مشاور

   دکتر حسن خوش اخلاق

  متخصص روانشناسی (مشاوره خانواده ، کودک ، فردی ، ازدواح و طلاق ، خیانت) جزئیات مشاور

دکتر بهنام اوحدی

  متخصص روانپزشکی ، سکس تراپ ، مشاوره مهاجرت ، ازدواج و طلاق (مدعو از تهران)

جزئیات مشاور

دکتر سمیرا هادی

  روانشناسی سلامت 

جزئیات مشاور

دکتر محمد الهی فر

  متخصص مشاور تحصیلی و اختلالات یادگیری جزئیات مشاور

دکتر سمانه مختاری

  متخصص مشاوره خانواده (مشاوره فردی و ازدواج ، روابط بین فردی ، طلاق) جزئیات مشاور

دکتر عباس شفتی

  متخصص روانشناسی (مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ، طلاق و روابط بین فردی)

جزئیات مشاور

صبا شفیعی

  مشاوره زوج درمانی ، مشاوره پیش از ازدواج ، روابط و شکست عاطفی

جزئیات مشاور

دکتر زهرا حسینی

  متخصص روانشناسی (خانواده و زوج درمانی ، ازدواح و طلاق ، روابط عاطفی) جزئیات مشاور

احمدرضا حاجیان

  روانشناس (مشاوره خانواده ، اعتیاد و کودک)

جزئیات مشاور

صبیحه رحمانیان

  روانشناس بالینی کودک و نوجوان

جزئیات مشاور

مژگان مهرنجانی

   ازدواج، خانواده و رواندرمانی و روانکاوی ، رواندرمانگر پویشی

جزئیات مشاور

دکتر مجتبی انصاری

  متخصص روانشناسی
جزئیات مشاور

دکترمهرانا کنعانی

  روانشناس

جزئیات مشاور

حدیثه رضائی

  مشاور کودک (اختلالات یادگیری و افزایش تمرکز ، بازی درمانی و هوش افزایی)

جزئیات مشاور

منیژه ترکیان

  مشاور تحصیلی ، برنامه ریز درسی ، انتخاب رشته کنکور و... جزئیات مشاور

دیانا رمضان زاده

  روانشناس (مشاوره قبل از ازدواج، زوج درمانی، خانواده درمانی، طلاق، روابط بین فردی)

جزئیات مشاور

دکتر الهام نصراصفهانی

  متخصص اعصاب و روان (روانپزشک، زوج درمانی، دارو درمانی، سکس تراپی)

جزئیات مشاور

دکتر محمد سلطانی زاده 

  متخصص روانشناسی (سکس تراپی ، افسردگی ، دوقطبی ، اضطراب)

جزئیات مشاور

مجید اژدری نیا

  مشاور خانواده و ازدواج ، مشکلات رفتاری کودک و نوجوان ، بهبود روابط

جزئیات مشاور

دکتر فرزانه مؤمنی

  متخصص روانشناسی کودک (اختلالات یادگیری، توجه و تمرکز، عقب مانده ذهنی، اوتیسم)

جزئیات مشاور

جهانبخش خدا کرم نژاد

  روانشناس (خانواده، ازدواج و روابط) جزئیات مشاور

احسان الله مسیبی

  مشاور تحصیلی ، برنامه ریزی درسی ، راهنمای شغلی
جزئیات مشاور

دکتر ماندانا سپنتا

  متخصص روانشناسی کودک ، نوجوان ، بزرگسال ، مشاوره خانواده
جزئیات مشاور

 نسرین سلحشوری

  متخصص مشاوره خانواده ، ازدواج و روابط بین فردی

جزئیات مشاور

دکتر فهیمه نامدارپور

  روابط والد،فرزند ، روابط زوجی ، خودکاوی و خودشناسی

جزئیات مشاور

دکتر مریم وفائی

  متخصص اعصاب و روان (سکس تراپیست ، مشاوره اعتیاد ، روانپزشکی)

جزئیات مشاور

افسانه حسن پور

  روانشناس (مشاوره خانواده ، ازدواج ، روج درمانی ، سکس تراپی)

جزئیات مشاور

علیرضا قلع ریز

  روانشناس و روانکاو (مشاوره خانواده ، والد_کودک، تحلیل رفتار متقابل و خودشناسی) جزئیات مشاور

دکتر شیما مشایخی

  متخصص مشاوره خانواده (زوج درمانی واقعیت درمانی، پیش از ازدواج ، مشاوره فردی
جزئیات مشاور

امیر حسین مخملی

  روانکاوی ، رواندرمانی پویشی ISTDP و درمان اختلالات شخصیت جزئیات مشاور

دکتر امیر میرزائی

  متخصص روانشناسی (هیپنوتیزم ، مشاوره خانواده ، ازدواج ، اختلالات خلقی و اضطرابی) جزئیات مشاور

دکتر آزیتا مکارمی

  متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) ، سکستراپیست
جزئیات مشاور

سارا آگوش

  مشاوره کودک ، بازی درمانی ، توجه و تمرکز ، اختلالات یادگیری جزئیات مشاور

دکتر مسعود کیانی

  متخصص مشاور کودک
جزئیات مشاور

دکتر عباس نصیری

  مشاوره تحصیلی ، طرح ریزی برنامه مطالعاتی ، برنامه ریزی کنکور جزئیات مشاور

الهام سعادت

  درمان اختلالات کودک ، رابطه والد فرزند ، آموزش تکنیکهای فرزندپروری جزئیات مشاور

مهشید زاغیان

  روانشناس کودک ، توجه و تمرکز ، اختلالات یادگیری جزئیات مشاور

دکتر مریم حیدری

  روانشناس بالینی (افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، دو قطبی) ، زوج درمانی
جزئیات مشاور

فاطمه شوشتری

  مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ، بهبود روابط زوجین جزئیات مشاور

شکوفه برهانی

  درمان اختلالات روحی افسردگی ، دو قطبی ، وسواس ، پانیک ، سکستراپ
جزئیات مشاور

دکتر ندا قهرمان نژاد

  متخصص سکس تراپی (اختلالات جنسی) و مشاوره خانواده ، رواندرمانی جزئیات مشاور

امید غریبی

  نوروتراپیست ، تحریک مغناطیسی مغز ، نوروفیدبک و بیوفیدبک جزئیات مشاور

مریم امینی

  QEEG(نقشه مغزی), Neurofeedbak (نوروفیدبک) , tDCS/ CES (تحریک الکتریکی مغزی)
جزئیات مشاور

دکتر نادره سعادتی

  مشاوره فردی ، مشاوره نوجوان ، رواندرمانی اختلالات خلقی جزئیات مشاور

مهتاب رجبی

  مشاوره کودک ، والد فرزند، پرخاشگری کودک و لجبازی جزئیات مشاور

شقایق بازرگان

  مشاور خانواده و درمانگر اختلالات خلقی و وسواس و اضطراب جزئیات مشاور

دکتر محمدرضا نادریان

  متخصص مشاوره فردی ، تحلیل رفتار و روانکاوی ، درمان اختلالات و خانواده جزئیات مشاور

معصومه نوری

  روان درمانگر و روانکاو پویشی و سکس تراپ جزئیات مشاور

مریم سلحشور

  مشاور تحصیلی و کنکور . برنامه ریزی درسی
جزئیات مشاور

دکتر شهریار موذنی

  متخصص اعصاب و روان
جزئیات مشاور

دکتر اعظم اعرابی

  روانشناس بالینی و متخصص روانشناسی سلامت
جزئیات مشاور

دکتر اکرم دهقانی

  روانشناس
جزئیات مشاور

عاطفه اویس قرن

  مشاوره کودک و نوجوان ، درمان اختلالات یادگیری کودکان
جزئیات مشاور

دکتر آرزو خالقیان

  مشاور تحصیلی و کنکور ، مشاور رتبه های تک رقمی و دو رقمی جزئیات مشاور

دکتر ریحانه شجاعی

  متخصص مشاوره خانواده و آسیب های زوجین ناشی از فضای مجازی جزئیات مشاور

دکتر مهدی شریف مهر

  متخصص اعصاب و روان و علوم رفتاری جزئیات مشاور

دکتر بهراد زاد افشار

  متخصص روانشناسی و سکستراپیست جزئیات مشاور

حسن زاده

  مشاوره تحصیلی ، مشاوره نوجوان جزئیات مشاور

مریم جمشیدی

  مشاوره کودک ، انجام تست های تخصصی هوش جزئیات مشاور

گلناز گیوی

  مشاوره کودک ، بررسی علل اختلالات ، روابط مادر و فرزند ، مشاوره تحصیلی جزئیات مشاور

افسانه طباطبایی

  مشاوره کودک ، بیش فعالی و مشکلات رفتاری ، پرخاشگری کودک و لجبازی جزئیات مشاور

فرنوش رمضانی

  مشاوره کودک ، بیش فعالی و مشکلات رفتاری ، پرخاشگری کودک و لجبازی جزئیات مشاور

بهاره صفدری

  روانشناس بالینی (استرس ، اضطراب ، افسردگی) مشاور کودک جزئیات مشاور

فربد مهدی

  روانشناس بالینی . متخصص روانکاوی ISTDP .درمان مشکلات شخصیتی و اضطراب جزئیات مشاور

عاطفه طاوسی

  مشاوره فردی ، درمان اختلالات شخصیت از دیدگاه روانکاوی جزئیات مشاور

دکتر هادی فرهمند

  روانکاو اخلالات افسردگی ، اضطرابی ، وسواس جزئیات مشاور

آرش شهرام فر

  روانشناس فردی ، روابط دختر و پسر ، مشاوره شغلی ، مشاوره تحصیلی جزئیات مشاور

دکتر آرش قندهاری

  طرحواره درمانگر ، معنادرمانگر و درمانگر درمان های موج سوم جزئیات مشاور

مسعود کرمی

  درمان اختلالات روانی ، زوج درمانی ، مشاوره پیش از ازدواج جزئیات مشاور

مولود منانی

  مشاوره فردی ، شخصیت شناسی ، مشاوره خانواده جزئیات مشاور

دکتر سیما جنتیان

  مشاوره تخصصی خانواده و ازدواج ، ارزیابی و تشخیص اختلالات روانی جزئیات مشاور

سیمین نصر

  مشاوره فردی (در زمینه روابط بین فردی، اختلالات اضطرابی و خلقی) جزئیات مشاور

فرناز قائلی

  روانشناس و روان درمانگر ، رویکرد درمانی شفقت و بازی وقصه درمانی جزئیات مشاور

نجمه طاهری

  زوج درمانگر و مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره طلاق و خیانت جزئیات مشاور

سیما سادات اجاقی

  درمانگر مشکلات رفتاری کودک نوجوان ، اختلالات اضطرابی و افسردگی و یادگیری جزئیات مشاور

فهیم طاهری

  هیپنوتراپیست ، درمانگر اختلالات جنسی و زناشویی ، درمان وسواس ، افسردگی جزئیات مشاور

فرشته دولت خواه

  زوج و خانواده ، توسعه فردی ، مهارت‌های سازمانی جزئیات مشاور

فرزانه موسوی

  مشاوره فردی ، مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی و ارتباط موثر جزئیات مشاور

مائده مکارمی

  مشاوره فردی ، طرحواره درمانی جزئیات مشاور

دکتر فرزانه کرمی

  متخصص اعصاب و روان ، اختلالات رفتاری و بیش فعالی کودکان جزئیات مشاور

حسین مانیان

  زوج درمانگر ، مشاوره پیش از ازدواج ، حل تعارضات زوجین جزئیات مشاور

آسیه تاجمیر ریاحی

  مشاوره فردی و خودشناسی ، درمانگر افسردگی و اضطراب جزئیات مشاور

طیبه جمشیدی

  مشاوره فردی ، مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی و ارتباط موثر جزئیات مشاور

زهره قدرتی

  مشاوره خانواده و ازدواج ، مشاوره نوجوان ، آزمون هاش شخصیت جزئیات مشاور

منظر ملکیان

  حل تعارضات زوجین ، بهبود روابط بین فردی جزئیات مشاور

زهره مظاهری

  مشاوره پیش از ازدواج ، مشاور خانواده ، زوج درمانی جزئیات مشاور

مژگان گیاهچین

  مشاوره پیش از ازدواج ، خانواده درمانی ، مشاوره فردی جزئیات مشاور