کارگاه ها
همراه با روانکاوری گروهی برای اولین بار در ایران
فنون تاثیرگزار درمان پویشی
مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
کارگاه تئوری و عملی همراه با رویکرد تحلیلی
سرفصل های دوره: روان درمانی چیست؟ چه تفاوت هایی با مشاوره دارد؟ هدف از روان درمانی چیست؟ چرا می خواهم روان د ...
سرفصل های دوره: شناخت تله های صمیمیت گسترش ابعاد هوش عاطفی آشتی با آنیمای درون افزایش تمایز یافتگی از خانوا ...
چالش ها، فرصت ها | روش های حرفه ای شدن و ورود به حرفه تخصصی مراحل دریافت مجوز و ...
سرفصل های دوره: دسته بندی اختلالات جنسی و آشنایی با اصطلاحات جنسی بر اساس DSM-5 نحوه ارزیابی مشکلات جنسی و مصاحب ...
هیجانات به ما چه می گویند؟ کنترل هیجانی یا تنظیم هیجانی؟ نقش هیجانات در روابط مان با دیگران چیست؟
آگاهی از تجربه محور از خودم و دیگران تجربه پذیرش خودم و دیگران تجربه هماهنگی و یکپارچگی توانایی عمل و تغییر
سرفصل های دوره: طبقه بندی اختلالات جنسی انواع شایع انحرافات جنسی سبب شناسی و درمان
به منظور تکمیل کادر درمانگران EFT مرکز مشاوره توحید
با جدید ترین رویکرد روز دنیا EFT
سرفصل های دوره: کلیات درمان شناختی رفتاری مفاهیم نظری و کلیات درمان ارزیابی در درمان شناختی رفتاری مفهوم پر ...
سرفصل های دوره: کشف اضطراب درونی و التیام آن مکعب جراتمندی زنانه مهارت های ارتباطی ۱۸۰ درجه خلق ذهن اگزیستا ...
رویکردهای مدرن زوج درمانی و رویکرد های پست مدرن زوج درمانی
سرفصل های دوره: ارتباط درمانی موثر نحوه معاینه و مصاحبه با مراجع آموزش روند تشخیص احتلالات در مراجعین بررس ...
همراه با تفسیر و تحلیل تست های مراجعین
سرفصل های دوره: تحول نقاشی در کودکان نقاشی فرافکن انواع تفسیر(تفسیر ساختاری و دریافت گرایانه) تحلیل عناصر ن ...
با جدیدترین رویکرد روز دنیا EFT
یادگیری شیوه آموزش مفاهیم: روابط، عشق، انتخاب همسر به روش کار عملی تمرین، بازی و فعالیت
آزمون هوش و استعدادیابی همراه با تفسیر تخصصی
بهبود کیفیت رابطه جنسی زوج
آشنایی با مهارت های زندگی در نوجوانان
با جدید ترین رویکرد روز دنیا
به همراه تدریس مبانی درمان متمرکز بر هیجان
پرسش پیرامون: مسائل خانواده روابط حال درونی و فردی ارتباط با نوجوان ارتباط با میانسال
تدریس: حضوری| آنلاین| آفلاین