دکتر ندا قهرمان نژاد

متخصص روانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


  درمان اختلالات جنسی و ترنسکشوال


  مشاور ازدواج و زوج درمانگر


  مشاوره فردی و خودشناسی


  مشاوره زبان بدن و ارتباطات بین فردی


  درمانگر افسردگی و اضطراب

 

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::


پنج شنبه صبح36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088دریافت نوبت مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


یکشنبه ها عصر  چهارشنبه ها صبح


32687632 | 32687631 | 32687630