شهره فرهمند


کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه

عضو انجمن روانشناسان ایران

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
حوزه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::


سکس تراپی


مشاوره قبل ازدواج


زوج درمانی


خانواده درمانی


خیانت زناشویی


روزهای حضور در
مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::

دوشنبه عصر سه شنبه و چهارشنبه صبح

 36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088
 

حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::

یکشنبه ها و پنج شنبه ها

32687632 | 32687631 | 32687630