شهره فرهمند


کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه

عضو انجمن روانشناسان ایران

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
حوزه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::


سکس تراپی


مشاوره قبل ازدواج


زوج درمانی


خانواده درمانی


خیانت زناشوییروزهای حضور در
مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::


دوشنبه عصر سه شنبه و چهارشنبه صبح

31315382 | 31315379 | 36260437
 

حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::

یکشنبه ها و پنج شنبه ها

32687632 | 32687631 | 32687630