مهتاب رجبی

حیطه فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:  مشاور کودک

مشاور والد فرزند

  بازی درمانگر

سوابق کاری   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1) مشاور تخصصی کودک و نوجوان مرکز مشاوره توحید اصفهان- سال 94 تا کنون

2) مشاور تحصیلی و سازشی دبستان نماد ایرانیان 

3) مشاور تحصیلی دبیرستان و هنرستان دخترانه اریانا 

4) معاون اموزشگاه ازاد دخترانه اساتید شایسته 

5) مربی خلاقیت  بازی درمانی خانه ی بازی کفش دوزک 

6) مشاور مهد کودک بهشت 

7) مشاور کودک باشگاه ورزشی سلام 

8) مشاور خیریه فضه وابسته به بهزیستی 

9) بازی درمانگر و مدرس کارگاه مادر و کودک خانه بازی هانی

10) مجری طرح استعدادیابی کودکانروزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::

شنبه عصر

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088