دکتر امیر کشاورز
(متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه)
دارای پروانه اشتغال حرفه ای و تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
پروانه نظام روانشناسی و مشاوره: 3588
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
مشاوره تخصصی خانواده و زوج درمانی
مشاوره تخصصی ازدواج و طلاق
مشاور دادگاه خانواده
روان درمانی اختلالات خلقی و اضطرابی
ارزیابی و تشخیص اختلالات روانی
انجام تست های شخصیت
خودشناسی و روانکاوی
هیپنوتیزم
مشاوره شغلی و اقتصادی
سوپروایزر و مدرس دوره های کارورزی و تربیت درمانگر، روانشناس و مشاور کشورسوابق تحصیلی :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

رتبه برتر دوره های:

کارشناسی: روانشناسی بالینی - دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد: روانشناسی - دانشگاه اصفهان

دکترای تخصصی: روانشناسی - دانشگاه اصفهان

سوابق تدریس :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   دانشگاه پیام نور - واحد بروجن

   دانشگاه پیام نور- واحد دولت آباد

   مؤسسه دانش گستر توحید

   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان

   دانشگاه اصفهان

   دانشگاه آزاد نجف آباد

   دانشگاه آزاد خوراسگان

   (تدریس در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی)

(خانواده درمانی و روانشناسی شخصیت ، روانشناسی رشد ، آسیب شناسی ، زبان تخصصی ، روانشناسی یادگیری و...)

سوابق شغلی حرفه ای ::::::::::::::::::::::::::::::

1)  مؤسس و مسئول فنی مرکز مشاوره توحید

2)  مؤسس و رئیس هیئت مدیره مؤسسه علمی دانش گستر توحید

2)  روانشناس در مرکز مشاوره سازمان بهزیستی

3)  روانشناس در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی نگرش

4)  روانشناس در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید

5)  روانشناس در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شفق

(سابقه خدمات مشاوره ای و درمانی از سال 1378 تاکنون)

6)  سردبیر مجله مطالعات علوم رفتاری

7) مؤسس و رئیس هیت مدیره مؤسسه نوین تغذیه توحید

8) مؤسس مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی پرتو توحید با مجوزسازمان نظام روانشناسی و مشاوره


مطب | خیابان توحید میانی

ایام هفته
31315382  |   31315379  |  
36260437

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید


روزهای پنج شنبه صبح از ساعت 10 الی 13
36255171 | 36257746 36293023 | 36264088


روزهای حضور در
مرکز مشاوره پرتوتوحید


سه شنبه ها عصر ساعت 17 الی 20


  32687632| 32687631  | 32687630