دکتر مریم حیدریحیطه فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 روانشناس بالینی


 درمان اختلالات


 مشاوره فردی

  حل مشکلات خانواده

 مشاوره پیش از ازدواج


روزهای حضور در
مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


سه شنبه و چهارشنبه صبح | پنج شنبه عصر


32687632 | 32687631 | 32687630