دیانا رمضان زاده


(روانشناس و مدرس دانشگاه)


عضو نظام روانشناسی


عضو انجمن روانشناسی


عضوهیئت علمی افتخاری گروه روانشناسی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی(ISCDBU)


 

 

حیطه فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   مشاوره قبل از ازدواج
  زوج درمانی
  خانواده درمانی
  غنی سازی روابط زناشویی
روابط فرازناشویی
  طلاق
  روابط بین فردی


 
 مقالات سرکار خانم رمضان زاده:

1)      جراتمندی

2)    چهار خطا در روابط  زناشوییروزهای حضور در
مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::


سه شنبه ها 10:00 الی16:00 و پنج شنبه ها بعدازظهر

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088
 

حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::

دوشنبه ها بعدازظهر

32687632 | 32687631 | 32687630