عنوان مقاله اخلال بی نظمی خلق اخلاگر DMDD

 

این اختلال در کودکان و نوجوانان بین سنین 6 تا 18 سال تشخیص داده می شود

اختلال خود را با علائم عصبانیت شدید تحریک پذیری نسبتاً دائم طغیان مکررخلقی نشان می دهد.

DMDD اختلالی است که نسبتاً تشخیص آن جدید می باشد و برای اولین بار راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی( DSM5 ) در سال 2013 عنوان شده

تابلوی بالینی این اختلال به صورت طغیان های مکررو شدید خشم، بی تناسب با موقعیت بوده و در فواصل بین طغیان های خشم تحریک پذیری به صورت مدواوم وجود دارد.

شروع اختلال  از 6 سالگی و تا 18 سالگی می باشد

نشانه های خشم به طور متوسط سه بار یا بیش تر در هفته و بیش از دو موقعیت قابل مشاهده است (پورمورت و همکاران 1401) موقعیت ها در منزل ،مدرسه و اجتماع دوستان می تواند باشد.

در زمینه بهبودی این کودکان سبک تربیتی والدگری بسیار حائزه اهمیت است و باید توسط والدین به خوبی درک شود.

سبک والدگری و فرزند پروری سهم مهم و تعیین کننده ای در سلامت روان این کودکان برای پیشگیری از عواقب حیران ناپذیرخواهد داشت.

آموزش والدین موجب افزایش شناخت آنان از ماهیت اختلال و اعتماد به نرخ بهبودی اختلالات عاطفی به خصوص اضطراب و افسردگی و اختلالات رفتاری با اختلال بی نظمی خلق اخلالگر می شود.

روابط کودک با والد جز مهمترین عوامل موثر بر تحول روانی و اجتماعی  کودک محسوب می شود و فقدان ارتباط مناسب والدین با فرزندان به سلامت و اهمیت روانی بر عاطفی گردد خسارات جبران ناپذیری دارد می کند

برای جلوگیری از عوامل و عواقب این اختلال اقدام به موقع والدین ضرورت دارد.

نویسنده: لاله بساوند (سایکولوژیست)


زمان انتشار : 1403/3/7
تعداد بازدید : 183
نویسنده : مدیر