دکتر ریحانه شجاعی
متخصص مشاوره خانواده
عضو هیئت علمی دانشگاه
دارای پروانه اشتغال حرفه ای و تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
مربی کشوری آموزش ازدواج

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
مشاوره خانواده
زوج درمانگر
مشاوره ازدواج
تعارضات زناشویی
مشاوره طلاق و خیانت
آسیب های زوحین ناشی از فضای مجازی


روزهای حضور در مرکز مشاوره توحیددوشنبه ها عصر


 
36293023 | 36255171 | 36264088