افسانه حسن پورکارشناس ارشد مشاوره خانواده و مدرس دانشگاه

 

حیطه فعالیت  :::::::::::::::::::


  سکس تراپی


  مشاوره والد-کودک


  مشاوره پیش از ازدواج


  زوج و خانواده درمانیروزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::

چهارشنبه ها عصر و شنبه ها صبح

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088