اخبار و رویدادها

همایش رایگان تربیت روانشناس و مشاور حرفه ای | دکتر امیر کشاورز | شنبه 5 آذر 1401| ساعت 16:30 الی 18:00
انتشار: ۱۴۰۱/۸/۳۰

رزرو: ارسال واژه "روانشناس موفق" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
گروه درمانی EFT| دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه 18 آبان 1401| ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۷/۳۰

رزرو: ارسال واژه "EFT" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM5 | تیم تخصصی دکتر امیر کشاورز | یکشنبه ها آبان 1401| ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۷/۳۰

رزرو: ارسال عدد "60" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
سیزدهمین دوره جامع کارورزی روانشناسی بالینی | یکشنبه ها آبان 1401 | ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۷/۳۰

رزرو: ارسال عدد "20" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره آموزشی هیپنوتیزم | دکتر آرزو خالقیان | سه شنبه 17 آبان 1401 | ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۷/۳۰

رزرو: ارسال واژه "هیپنوتیزم" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
کارگاه آموزشی والد و کودک | سرکار خانم اعظم حسینی | شنبه 7 آبان 1401| ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۷/۳۰

رزرو: ارسال واژه "والد و کودک" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
سیزدهمین دوره تربیت درمانگر، درمان متمرکز بر هیجان(EFT) | دکتر محمد رضا نادریان | سه شنبه و چهارشنبه 1و 2 و 8 و 9 آذرماه 1401| س
انتشار: ۱۴۰۱/۷/۳۰

رزرو: ارسال عدد "90" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
چرا تنها مانده ام؟ | خانم پریسا جوهری | پنج شنبه 6 مرداد 1401 | ساعت 17:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۵/۳

رزرو: ارسال واژه "تنهایی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
مهارت های پیش از ازدواج و روابط عاطفی | دکتر سپیده ستار | سه شنبه 11 و 18 مرداد 1401 | ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۵/۳

رزرو: ارسال واژه "پیش از ازدواج" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
اختلال یادگیری،همراه با بازی درمانی | استاد حدیث رضایی | 27و 28 مرداد 1401| ساعت 9:30 صبح
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۳۰

رزرو: ارسال واژه "اختلال یادگیری" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره جامع کاروزری روانشناسی بالینی | جمعه 7 مرداد 1401| ساعت 9:00 صبح
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۳۰

رزرو: ارسال عدد "20" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی ADHD | دکتر مسعود کیانی | جمعه 21 مرداد 1401| ساعت 9:00 الی 13:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۳۰

رزرو: ارسال عدد "39 به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تیپ شناسی و استعدادیابی فردی | استاد مریم سلحشور | چهارشنبه 26 مرداد 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۳۰

رزرو: ارسال واژه "تیپ شناسی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
همایش رایگان تربیت روانشناس و مشاور حرفه ای | دکتر امیر کشاورز | یکشنبه 2 مرداد 1401| ساعت 10:00 الی 11:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۸

رزرو: ارسال واژه "روانشناس موفق" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت مربی آموزش پیش از ازدواج (دوره TOT) | دکتر نسترین براهیمی | چهارشنبه 5 مرداد 1401| ساعت 16:00 الی 20:0
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۸

رزرو: ارسال عدد "45" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
عشق ممنوع | استاد فهیم طاهری | چهارشنبه 26 مرداد 1401 | ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۳

رزرو: ارسال واژه "عشق ممنوع" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دلبر | استاد حسین مانیان | چهارشنبه 19 مرداد1401 | ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۳

رزرو: ارسال واژه "عشق" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
نهمین دوره روانشناسی- بالینی | دکتر حسن خوش اخلاق | شروع مرداد 1401| یکشنبه ها | ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۳

رزرو: ارسال عدد "90" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
بلوغ هیجانی | استاد افسانه حسن پور | سه شنبه 28 تیر 1401| ساعت 19:15 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۳

رزرو: ارسال واژه "بلوغ هیجانی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
کودک مبتلا به اختلال یادگیری خاص | دکتر مسعود کیانی | جمعه 24 تیر 1401| ساعت 09:00 الی 13:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۳

رزرو: ارسال عدد "39" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
چرا با آدم ناجور ازدواج می کنیم | استاد آرش شهرام فر | سه شنبه 28 تیر 1401| ساعت 14:00 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۳

رزرو: ارسال واژه "ازدواج" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
رازهایی برای همیشه شاد و آرام زیستن | استاد فهیم طاهری | چهارشنبه 15 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۱۲

رزرو: ارسال واژه "شاد زیستن" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت درمانگر جنسی | دکتر ندا قهرمان نژاد | جمعه 7 مرداد1401 | ساعت 09:00 الی 13:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۱۲

رزرو: ارسال عدد "70" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | جمعه 7 مرداد 1401| ساعت 09:00 صبح
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۹

رزرو: ارسال عدد "25" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دو آزمون در یک دوره | دکتر مسعود کیانی | پنج شنبه و جمعه 6و 7 مرداد1401| ساعت 08:30 الی 17:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۹

رزرو: ارسال عدد "32" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تجربه واقعی درمان | دکتر مسعود کیانی | جمعه 17 تیر 1401| ساعت 09:00 الی 13:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۹

رزرو: ارسال عدد "39" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
نقش تنظیم هیجان در بهبود روابط بین فردی دختران و پسران | استاد مژگان مهرنجانی | چهارشنبه 5 مرداد 1401| ساعت 19:00 الی 21:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۹

رزرو: ارسال واژه "تنظیم هیجان" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
زوج درمانگر اثربخش | دکتر محمدرضا نادریان | دوشنبه 13 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 21:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۹

رزرو: ارسال واژه "زوج درمانگر " به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
پکیج کامل آزمون های کودک و نوجوان | استاد حدیث رضایی | 9 و 21 و 23 تیر 1401| ساعت 09:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۳۰

رزرو: ارسال واژه "آزمون" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تله های زندگی | استاد مجید اژدری نیا | شروع مرداد 1401| ساعت 19:00 الی 21:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۳۰

رزرو: ارسال واژه "تله زندگی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید