عاطفه اویس قرن

 

عضو انجمن روان شناسی ایران  شماره عضویت 8216

عضو انجمن مشاوره ایران شماره عضویت 4014

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 12480


سوابق فعالیت  :::::::::::::::::::

مشاوره کودک و نوجوان

مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره جنسی و زناشویی

مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره در زمینه اضطراب، افسردگی و وسواس و .....

درمان اختلالات یادگیری کودکان

مشاوره گروهی

اجرا و تفسیر آزمون های روانی ،هوش و شخصیت

برگذاری کارگاه های آموزشی

سخنرانی

انجام فعالیت های پژوهشی مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::

پنجشنبه ها

32687632 | 32687631 | 32687630