دکتر آزیتا مکارمی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) ، سکستراپیست

روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتو توحید (هشت بهشت غربی) :::::::::::::::::::


شنبه ها ساعت 14به بعد و سه شنبه ها ساعت 10صبح به بعد


32687632 | 32687631 | 32687630