دکتر محمد الهی فر


سوابق تحصیلی :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
تحصیلی (برنامه ریزی درسی ، کنکور ، انتخاب رشته ، اختلال مطالعاتی و...)

شغلی و اختلالات یادگیری

سوابق کاری :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
تدریس در دانشگاه اصفهان

تدریس در مقطع متوسطه دوم ناحیه 2 اصفهان

مشاور دبیرستان های ناحیه 2 اصفهان

سوابق پژوهشی :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
پژوهش هایی در زمینه  شیمی و روانشناسی انجام داده ام ، در رشته شیمی دارای 7 مقاله می باشم  در سالهای 1380 تا 1385 وهمچنین دو طرح پژوهشی در سال

1372 در زمینه مشکلات آب و فاضلاب که برای شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان انجام دادم،

در  زمینه روان شناسی مقاله هایی در کنگره وهمایش های بین الملی داشته ام که عبارتند از:

1)- اثر بخشی تقویت عزت نفس) آموزش شناختی رفتاری (بر پیشرفت تحصیلی وافزایش شخصیتی

) ارایه شده در اولین کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم(

2)- مقایسه اثر بخشی آموزش معنویت وآموزش راهبردهای یادگیری بر جهت گیری

هدفی وخود تنظیمی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر اصفهان

)ارائه شده در دومبن کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی ومطالعاتی رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران )

3)-اثر بخشی آموزش شناختیرفتاری بر عزت نفس دانش آموزان دوره راهنمایی

(ارائه شده در کنفرانس بین المللی نو آوری و تحقیق در علوم تربیتی  و مدیریت )

4)- مقاله ای به عنوان اثر بخشی آموزش به شیوه شناختی رفتاری بر تعلل ورزی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان

که جهت همایش خرداد ماه در دانشگاه شیراز ارسال شده است ولی هنوز در مرحله داوری قرار دارد.

5)- کتابی را از پایان نامه خود آماده کرده ام که مراحل گرفتن مجوز چاپ را می گذراند.روزهای حضور در
مرکز مشاوره پرتوتوحید ::::::::::::::::

عصر روزهای (یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه) و صبح پنج شنبه

32687632 | 32687631 | 32687630