خدمات تخصصی مشاوره تحصیلی مرکز مشاوره توحید

 

 

 

1-    برنامه ریزی و هدایت درسی مستمر دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی

 

2-    انتخاب رشته دستی همراه با مشاوره کامل

 

3-    پشتیبانی کامل دانش آموز با آزمونهای مکرر و پیگیری مداوم

 

4-    آموزشهای گروهی و مشاوره در مدارس

 

5-    کارگاههای آموزشی در جهت ارتقاء تحصیلی (تمرکز، حافظه و روشهای مطالعه)

 

6-    تشکیل کلاسهای تقویتی و کنکور (نیمه خصوصی)

 

7-    تستهای هوش، شغلی و شخصیتی جهت هدایت تحصیلی مؤثرتر