دکتر فریدون یداله مقدم
متخصص اعصاب و روان (بورد تخصصی روانپزشکی)
متخصص روانپزشکی قانونی
عضو انجمن روانپزشکان

درمان تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  درمان انواع اختلالات و بیماری های خلقی (دوقطبی ، افسردگی و...). درمان بیش فعالی و اختلالات کودکان
  اضطرابی(وسواس، فوبی، پانیک...)
  سایکوسوماتیک (ناراحتی های گوارشی ، سردرد عصبی و...)
  مشاوره تخصصی مشکلات روحی و قانونی و دادگاهی
درمان تخصصی بیماریهای جنسی (زودانزالی، ناتوانی، سردی جنسی، انحرافات جنسی...)
  مشاوره تغییر جنسیت (ترانس سکشوال)
درمان انواع اختلالات شخصیتی (مرزی ، ضداجتماعی ، وسواسی و...)
روزهای حضور در
مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::


شنبه صبح و عصر
یکشنبه عصر
دوشنبه صبح
سه شنبه عصر
چهارشنبه صبح و عصر


36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088