كد

آزمون های استعداد و توانایی

تعداد ماده

گروه سنی

سازنده یا مترجم

مقیاس

اعتبار و پایایی

قیمت (ریال)

۱

آزمون آمادگی تحصیلی متروپالیتن

۱۰۲

(۵-۸)

-

۶ خرده مقیاس

خارجی

۱۳۰/۰۰۰

۲

آزمون انگیزه پیشرفت ((ACMT

۵۰

(۱۶-۲۲)

وی.باهارگاوا

-

خارجی

۵۰/۰۰۰

۳

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

۲۹

(۱۲به بالا)

هرمنس

-

ندارد

۴۰/۰۰۰

۴

آزمون تحمل ناکامی

۴

(۱۲به بالا)

دكتر كرمی

-

ندارد

۴۰/۰۰۰

۵

آزمون خلاقیت تورنس (عابدی)

۶۰

مقطع راهنمایی به بالا

تورنس

-

ایرانی

۵۵/۰۰۰

۶

آزمون رغبت‏سنج تحصیلی شغلی

-

دبیرستانی

جان ها لند

-

ایرانی

۵۰/۰۰۰

۷

آزمون سطح خودپنداری راجرز

۱۰۰

۱۲به بالا

راجرز

-

ایرانی

۴۰/۰۰۰

۸

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

۳۰

-

كوپر اسمیت

-

ندارد

۲۵/۰۰۰

۹

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

۵۸

۸ سال به بالا

كوپر اسمیت

۴ خرده مقیاس

ایرانی

۴۵/۰۰۰

۱۰

آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)

۵۰

۶-۱۱ سال

دور گانداسینها-میراوارما

۶ خرده مقیاس

خارجی

۵۰/۰۰۰

۱۱

آزمون لینکلن – اوزرتسکی همراه کیف سامسونت

۳۶

۵-۱۴ سال

اوزرتسكی (مقیاس رشدحرکتی)

۶ خرده مقیاس

خارجی

۷۰۰/۰۰۰

۱۲

آزمون مفهوم خویشتن بک

۲۵

-

بك

-

خارجی

۳۵/۰۰۰

۱۳

پرسشنامه عزت نفس آلیس پوپ

۵۷

۱۴ سال به بالا

اكبریی وآورزمان

۵ مقیاس +۱ مقیاس دروغ سنج

ایرانی

۴۰/۰۰۰

۱۴

پرسشنامه سبک‏های یادگیری

۱۲۰

۱۲به بالا

دكتر احد نویدی

۴ خرده مقیاس-۱۶ زیر مقیاس

ندارد

۶۰/۰۰۰

۱۵

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت (مدیریت زمان)

۳۰

-

Undrst anding yourself

-

ندارد

۴۰/۰۰۰

۱۶

پرسشنامه رضایت شغلی

۳۰

-

Undrst anding yourself

-

ندارد

۴۰/۰۰۰

۱۷

پرسشنامه رضایت شغلی

۷۰

-

GDI

۶

ایرانی

۸۰/۰۰۰

۱۸

پرسشنامه روانشناسی رانندگی

۸

-

Undrst anding yourself

-

ندارد

۴۰/۰۰۰

۱۹

پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE)

۱۴۵

-

-

-

خارجی

۵۰/۰۰۰

۲۰

پرسشنامه علاقه به مادیات

۸

-

Undrst anding yourself

۳ خرده مقیاس

 

۴۰/۰۰۰

۲۱

پرسشنامه عادت‏های مطالعه (PSSHI)

۴۵

۱۲ سال به بالا

-

۸ خرده مقیاس

خارجی

۵۰/۰۰۰

۲۲

پرسشنامه قدرت تخیل

۳۰

-

Undrst anding yourself

-

ندارد

۴۰/۰۰۰

۲۳

پرسشنامه قدرت رهبری

۱۶

-

Undrst anding yourself

-

ندارد

۴۰/۰۰۰

۲۴

پرسشنامه قدرت ریسک

۲۹

-

Undrst anding yourself

-

ندارد

۴۰/۰۰۰

۲۵

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت(CAS )

۳۲

۱۰-۱۲ سال

شیفر

۶ مقیاس

خارجی

۵۰/۰۰۰

۲۶

پرسشنامه خودپنداره ساراسوات (DCQ)

۴۸

۱۴-۱۸ سال

دكتر كرمی

۶ مقیاس

خارجی

۵۰/۰۰۰

۲۷

پرسشنامه رویكردهای مطالعه

۵۲

۱۲ سال به بالا

مارتون و سلجو

۳ مقیاس و ۱۳ خرده مقیاس

خارجی

۵۰/۰۰۰

۲۸

پرسشنامه راهبردهای خودبرانگیخته برای یادگیری

۴۴

۱۶-۲۰ سال

علی حبیب نژاد

7 مقیاس

ایرانی

۷۰/۰۰۰

۲۹

مقیاس بلوغ عاطفی (EMS)

۴۸

۱۲ سال به بالا

دكتر كرمی

۵ مقیاس

خارجی

۴۵/۰۰۰

۳۰

مقیاس خلق و خوی مالهولترا (MTS)

۴۵

۴-۱۴ سال

دكتر كرمی

۵ مقیاس

خارجی

۵۵/۰۰۰

۳۱

مقیاس خودپنداره کودکان (CSCS)

۸۰

۷-۱۸ سال

دكتر كرمی

6 مقیاس

خارجی

۵۵/۰۰۰

۳۲

مقیاس سنجش ادراک خویشتن ((SMSP

۴۰

-

شوستروم

2 مقیاس

خارجی

۵۰/۰۰۰

۳۳

مقیاس سنجش تزلزل احساسی – ثبات تطابق

۲۱۰

-

-

۷ مقیاس

خارجی

۵۰/۰۰۰

۳۴

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

۳۷

(۱۲به بالا)

هرمنس - دکترهومن

-

ایرانی

۶۰/۰۰۰

۳۵

پرسشنامه رضایت شغلی ( J S S )

۱۰

۶۵-۲۵

ایلتون مایو

-

خارجی

۳۵/۰۰۰

۳۶

پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتر

 

 

 

 

 

--

۳۷

پرسشنامه سنجش نگرش تحصیلی

۳۰

دبیرستانی

-

-

ایرانی

۳۵/۰۰۰

دانلود فرم کامل آزمون ها