شقایق بازرگان

کارشناسی ارشد روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی


حیطه فعالیت
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مشاوره ازدواج و طلاق


زوج درمانی


درمان اختلالات افسردگی-اضطرابی-وسواس-دوقطبی


درمان اختلالات شخصیت


اجرای تست های شخصیت و ازدواجبرگزار کننده کارگاههای :::::::::::::::::::::::::

تربیت مشاور پیش از ازدواج


مهارت های زندگی


بهبود روابط زوجین


مهارت های متمرکز بر روابط زوجی


اعتماد بنفس


حل تعارض


جرات مندی


زبان عشق

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید

شنبه ، دوشنبه عصر| سه شنبه صبح

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088
حضور در مرکز مشاوره توحید

یکشنبه عصر | چهارشنبه صبح


31315382  31315379  36260437