شقایق بازرگان

کارشناسی ارشد روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی


حیطه فعالیت
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مشاوره ازدواج و طلاق


زوج درمانی


درمان اختلالات افسردگی-اضطرابی-وسواس-دوقطبی


درمان اختلالات شخصیت


اجرای تست های شخصیت و ازدواجبرگزار کننده کارگاههای :::::::::::::::::::::::::

تربیت مشاور پیش از ازدواج


مهارت های زندگی


بهبود روابط زوجین


مهارت های متمرکز بر روابط زوجی


اعتماد بنفس


حل تعارض


جرات مندی


زبان عشق

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید  :::::::::::::::::::
شنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088

روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید ::::::::::


یکشنبه ها عصر ساعت 17 الی 20

32687632 | 32687631 | 32687630