دكتر شهریار مؤذنی
متخصص اعصاب و روان - رتبه برتر بورد کشور - نظام پزشکی 128348

متخصص اعصاب و روان-رتبه برتر بورد كشور

دانشجوی پزشكی عمومی دانشگاه علوم پزشكی اراك٨١-٨٩

پایان نامه دكترای عمومی اداره پزشكی قانونی استان اصفهان٨٩

پزشك مركز توپخانه ٤٤ارتش اصفهان٩٠-٩٢

دستیار تخصصی روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان٩٢-٩٦

بورد تخصصی روانپزشكی كشور شهریور٩٦

رتبه برتر بورد تخصصی كشور مهر٩٦

مدرس دوره كشوری اعتیاد جنسی مرداد٩٧

فعالیت بالینی-درمانی روانپرشكی و سكس تراپی تاكنون


حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 درمان اختلالات روانپزشكی

 افسردگی، اضطراب، تحریك پذیری، حملات خشم و پرخاشگری

 اختلال خواب

 ■ مشکلات جنسی (زود انزالی، سردی جنسی، ناتوانی جنسی...)

 بیش فعالی

 عدم توجه و تمركز

 مشكلات جوانان

 مشاوره مكمل ورزشی

 

حضور در مرکز مشاوره توحید  :::::::::::::::::::


شنبه صبح | دوشنبه صبح و عصر


سه شنبه و پنجشنبه عصر


31319776 |  31319764  | 36269607