فاطمه شوشتری

1) از سال 86 تا 87 در پروژه پیشگیری از کودک آزاری که در واحد حمایتهای روانی - جتماعی کودکان و والدین در بیمارستان کودکان بندرعباس اجرا میشد بعنوان روانشناس همکاری داشته اند.
2) در نیمسال اول و دوم 86 - 87 با تدریس دروس روانشناسی عمومی و روانشناسی اجتماعی با دانشگاه پیام نور هرمزگان همکاری داشته اند.
3) در سال 86 تا 87 بصورت پاره وقت بعنوان مدرس حق التدریس رشته روانشناسی با موسسه رهپویان علم مزیدی شعبه بندر عباس همکاری داشته اند.
4) از سال 90 تا کنون در فرهنگسرای خانواده و سایر فرهنگسراهای اصفهان بعنوان کارشناس و مربی در واحد آموزش و کانون مادران مشغول فعالیت هستند.
5) از سال 90 تا کنون در فرهنگسرای خانواده و سایر فرهنگسراهای اصفهان بعنوان کارشناس و مربی در واحد آموزش و کانون مادران مشغول فعالیت هستند.
6) از سال 90 تا 94 در مرکز مشاوره خوابگاه شهدا در دانشگاه اصفهان فعالیت داشته اند.

 

حیطه فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


  طلاق


  بهبود روابط بین زوجی


  فردی

روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


سه شنبه ها عصر


32687632 | 32687631 | 32687630