حدیث رضائی

متخصص مشاوره کودک و مدرس دانشگاه

سابقه 16 سال کار تخصصی با کودک

دانشجوی دکترای بالینی کودک و نوجوان

روانکاوی تخصصی کودکحیطه فعالیت
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اختلال یادگیری و کودک

افزایش دقت و توجه کودکان بیش فعال با جدیدترین متد

تخصص در زمینه انجام تست های هوش ، شخصیت و استعدادیابی کودک و نوجوان

تشخیص و ارزیابی کودکان اوتیسم و دیرآموز


مشکلات رفتاری کودک و نوجوان


بازی درمانگر تخصصی کودک (مجهز به اتاق بازی)


ارتقا توانایی ذهنی و شناختی کودک

سوپرویژن عملی در اتاق کار ویژه دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتریحضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::

ایام هفته

32687632 | 32687631 | 32687630