مهشید زاغیان

حیطه فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 مشاوره کودک

 احتلالات یادگیری

 بازی درمانگر

 اختلالات جنسی کودک

 

 


 

روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


چهارشنبه ها عصر |  سه شنبه ها صبح


32687632 | 32687631 | 32687630