شخصیت های نامناسب برای ازدواج

 شخصیت های نامناسب برای ازدواج

صفات شخصیتی الگوهای پایدار رفتاری، ادراکی، ارتباطی و تفکری درباره خود و دیگران و محیط هستند که موقعیت های مختلف فردی و اجتماعی مشاهده می شوند. این الگوهای پایدار زمانی مشکل ساز خواهند شد که انعطاف ناپدیرانه و ناسازگارانه باشند. ویژگی معمول یک اختلال شخصیت این است که الگوی ثابت و طولانی مدت دارند و شروع علایم ان به دوره نوجوانی یا ابتدای جوانی بر می گردد. برخی از این اختلالات با افزایش سن کاهش می یابند.

در هنگام ازدواج بررسی وجود رفتارهای ناسازگارانه اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. به همین دلیل برای آگاهی شما عزیزان برخی از ویژگی های مشخص تر این شخصیت های ناسازگار در زیر بیان می شوند .

هر چند تاکید می شود فقط روانپزشک و روانشناس و مشاور متخصص صلاحیت  تشخیص یک شخصیت ناسازگار را دارد.

شخصیت های نامناسب برای ازدواج

شخصیت ضد اجتماعی:  تنها به قدرت و آزادی های خودش فکر می کند و نیازهای دیگران برایش بی معناست و نیاز به عشق کمی دارد. همیشه در تلاش برای ارضای نیاز به قدرت است. دارای الگویی از بی اعتنایی به حقوق دیگران و نقض و عدم رعایت هنجارها ، فریبکار، بی احتیاط نسبت  به خود و دیگران، بی مسئولیت.

شخصیت پارانوئید: دارای الگویی از بی اعتمادی و شک بی پایه و اساس بوده و رفتارهای دیگران را بدخواهانه تعبیرمی کند. عدم تمایل به اعتماد به دیگران، کینه جو، بدگمانی مفرط.

شخصیت مرزی: بی ثباتی در رفتار و در روابط بین فردی، بی ثباتی خلق و نوسان عواطف و عدم وجود خویشتن داری در موقعیت های مختلف هیجانی، نوسان بین دو قطب ارمانی ساز و بی ارزش  کننده، ولخرج، رانندگی های پر خطر. اقدام یا ژست تهدید به خودکشی،تحریک پذیر، خشم شدید و نامتناسب با موقعیت.

شخصیت خود شیفته : خود بزرگ بین، حق به جانب، انتقادگر و انتقاد ناپذیر، نیاز بالا به توجه طلبی و تحسین،  فاقد همدلی ، اغراق در توانمندی های خود، کنترل گر،دارای حسادت،

شخصیت نمایشی: هیجان پذیر مفرط، سطحی نگر؛ توجه طلب، دارای الگوی تعاملات برانگیزاننده یا اغواگرانه، تغییر زیاد ابراز احساسات. ابراز هیجانی اغراق گونه و تئاتر گونه. تلقین پذیر و و تحت تاثیر دیگران.

شخصیت دوری گزین: با الگویی از مهار اجتماعی، احساس بی کفایتی و اعتماد به نفس پایین، حساسیت های بیش از حد، ارزیابی های منفی در بسیاری از موقعیت ها.

شخصیت وابسته: رفتارهای افراطی مهرطلبانه و مطیعانه، وابستگی های شدید و نیاز به دریافت محبت، عاشق شدن های زود هنگام و شدید. نیازمند به تایید طلبی دیگران. همیشه ترس از دست دادن دارد. به محض اتمام رابطه به سرعت در جستجوی رابطه ای دیگر می رود. برای مسئولیت نیازمند دیگران است. معمولا قدرت مخالفت ندارد.

شخصیت وسواسی جبری: نظم و ترتیب های افراطی، منضبط و مقرراتی، کمال گرا و کنترل گری، چارچوب دار و سختگیر. اشتغال ذهنی با جزییات و وقوانین که باعث دور شدن از هدف اصلی میشود. انعطاف ناپذیر، لجباز.

( دکتر زهرا حسینی؛ دکتری تخصصی مشاوره خانواده و ازدواج)