دکتر سید مصطفی عبداللهی 

متخصص روانشناسی سلامت و پزشکی روان تنی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی


مشاور و مدرس دانشگاه

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

عضو انجمن روانشناسی ایرانحیطه فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

درمانگر بیماری های روان تنی

درمانگر تخصصی اعتیاد

سکس تراپیست و ارتقای سلامت جنسی

مشاور انتخـاب خـردمندانه رشتـه تحصیلی، شغل و ازدواج

مربـی توانمنـد سـازی و توسعه فـردی

√ مشـاور کار و ارتقـای سلامت شغـلـی

زوج درمانگر در روابـط زناشـویـی، خـیـانــت  و  طـلاق

 

 
 

کارگاه های آموزشی :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

برگزاری کارگاه آموزشی"مدیر موفق"در مرکز آموزش عالی - کاربردی وزارت نفت

برگزاری کارگاه آموزشی"پیشگیری و درمان اعتیاد " در مرکز آموزش عالی - کاربردی وزارت دفاع

برگزاری کارگاه آموزشی"اعتماد به نفس و توانمند سازی کارکنان " در مرکز آموزش اداره کل گاز استان اصفهان

برگزاری کارگاه آموزشی"سبکی جدید در روابط زناشویی"در بهزیستی اصفهان

برگزاری دوره ی کامل"خودشناسی"در بهزیستی اصفهان 

برگزاری کارگاه آموزشی "فرزند پروی خردمندانه"در خمینی شهر

برگزاری کارگاه آموزشی "تحکیم خانواده" در مرکز آموزش عالی - کاربردی وزارت نفت

برگزاری دوره آموزشی "کارورزی بالینی" در مرکز مشاوره توحید

برگزاری کارگاه آموزشی "شفقت درمانی" در مرکز مشاوره توحید

برگزاری کارگاه آموزشی "درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ACT" در مرکز مشاوره توحید

برگزاری کارگاه آموزشی "طرحواره درمانی " در مرکز مشاوره توحید

برگزاری کارگاه آموزشی "روان درمانی اعتیاد با رویکرد  ACT , CFT , FAP "در مرکز مشاوره توحید


روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::


دوشنبه عصر
سه شنبه صبح

31323688  |   31323683یک
شنبه صبح | پنج شنبه عصر


31315382 | 31315379 | 36260437
روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::

صبح ها
 شنبه | دوشنبه | چهارشنبه 


32687632 | 32687631 | 32687630


وبسایت    :www.dr-abdellahi.ir/