دکتر حسن خوش اخلاق

متخصص روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور


حیطه فعالیت::::::::::::::::::: 


مشاوره ازدواج  مشاوره طلاق  زوج درمانی و بهبود روابط عاطفی  خانواده درمانی
 
 

روزهای حضور در
مرکز مشاوره توحید  :::::::::::::::::::

چهارشنبه ها عصر 

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088