معصومه نوری

روانکاو ، سکس تراپ

 

حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  مشاور فردی
  اختلالات شخصیت
  شکست های عاطفی
  درمان اختلالات جنسی و زناشویی
  مشاوره پیش از ازدواج
  مشاوره خانواده و زناشویی


روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتو توحید :::::::::::::::::::

پنجشنبه ها ، سه شنبه ها بعد از ظهر و جمعه ها صبح

32687632 | 32687631 | 32687630