اختلال یادگیری،همراه با بازی درمانی | استاد حدیث رضایی | 27و 28 مرداد 1401| ساعت 9:30 صبح
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۳۰

 اختلال یادگیری،همراه با بازی درمانی

 

 استاد حدیث رضایی

 

 27و 28 مرداد 1401

 

ساعت 9:30 صبح

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید