کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی ADHD | دکتر مسعود کیانی | جمعه 21 مرداد 1401| ساعت 9:00 الی 13:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۳۰

 کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی ADHD

 

 دکتر مسعود کیانی

 

 جمعه 21 مرداد 1401

 

 ساعت 9:00 الی 13:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید