سیزدهمین دوره جامع کارورزی روانشناسی بالینی | یکشنبه ها آبان 1401 | ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۷/۳۰

 سیزدهمین دوره جامع کارورزی روانشناسی بالینی

 

یکشنبه ها آبان 1401

 

ساعت 16:00 الی 20:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید