کارگاه آموزشی والد و کودک | سرکار خانم اعظم حسینی | شنبه 7 آبان 1401| ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۷/۳۰

 کارگاه آموزشی والد و کودک

 

سرکار خانم اعظم حسینی

 

شنبه 7 آبان 1401

 

ساعت 16:00 الی 20:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید