همایش رایگان تربیت روانشناس و مشاور حرفه ای | دکتر امیر کشاورز | شنبه 5 آذر 1401| ساعت 16:30 الی 18:00
انتشار: ۱۴۰۱/۸/۳۰

 

همایش رایگان تربیت روانشناس و مشاور حرفه ای

 

 دکتر امیر کشاورز

 

شنبه 5 آذر 1401

 

 ساعت 16:30 الی 18:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید