تیپ شناسی و استعدادیابی فردی | استاد مریم سلحشور | چهارشنبه 26 مرداد 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۳۰

 تیپ شناسی و استعدادیابی فردی

 

 استاد مریم سلحشور

 

چهارشنبه 26 مرداد 1401

 

 ساعت 19:00 الی 20:30

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید