مراحل ثبت نام و هماهنگی جهت مصاحبه:
نام و نام خانوادگی+ مقطع تحصیلی خود را به شماره 10002527 sms نمایید
با شماره 09134061758 واتساپ پیام دهید و یا تماس حاصل فرمایید.
تاریخ مصاحبه: یکشنبه 8 بهمن 1402 ساعت:10 صبح