همایش رایگان تربیت روانشناس و مشاور حرفه ای | دکتر امیر کشاورز | یکشنبه 2 مرداد 1401| ساعت 10:00 الی 11:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۸

 همایش رایگان تربیت روانشناس و مشاور حرفه ای

 

 دکتر امیر کشاورز

 

یکشنبه 2 مرداد 1401

 

 ساعت 10:00 الی 11:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید