تربیت مربی آموزش پیش از ازدواج (دوره TOT) | دکتر نسترین براهیمی | چهارشنبه 5 مرداد 1401| ساعت 16:00 الی 20:0
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۸

 تربیت مربی آموزش پیش از ازدواج (دوره TOT)

 

دکتر نسترین براهیمی

 

 چهارشنبه 5 مرداد 1401

 

ساعت 16:00 الی 20:0

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید