مشاوران مرکز

           نام تخصص جزئیات

دکتر امیر کشاورز

  ریاست مرکز و مسئول فنی (متخصص روانشناسی)

جزئیات مشاور

دکتر فریدون یداله مقدم

  متخصص اعصاب و روان (بورد تخصصی روانپزشکی ، دارودرمانی)

جزئیات مشاور

دکتر نسترن براهیمی

  متخصص مشاوره خانواده (زوج و خانواده درمانی ، مشاوره قبل ازدواج و طلاق)

جزئیات مشاور

دکتر صمصام کریمی

  متخصص روانشناسی (خانواده و ازدواج, طلاق ، مشاوره با رویکرد مذهبی)

جزئیات مشاور

دکتر مهدی اصفهانی

  متخصص روانشناس بالینی (سکس تراپیست، وسواس، افسردگی، دوقطبی، اضطراب)

جزئیات مشاور

مهدی شیروی

  روابط والد_فرزند ، نوجوان ، خانواده ، افسردگی و اضطراب ، ترک اعتیاد ، مشاوره تحصیلی

جزئیات مشاور

دکتر آناهید دلاور

  متخصص مشاور خانواده ، ازدواج ، مشکلات رفتاری ، طلاق و خیانت ، زوح درمانی

جزئیات مشاور

دکتر عظیم سالاری

  متخصص اعصاب و روان (بورد تخصصی روانپزشکی ، متخصص سکس تراپی و دارودرمانی)

جزئیات مشاور

شهره فرهمند

  روانشناس بالینی (زوج و خانواده درمانی ، مشاوره قبل ازدواج ، نوجوان ، خیانت)

جزئیات مشاور

دکتر حسن خوش اخلاق

  متخصص روانشناسی (مشاوره خانواده ، کودک ، فردی ، ازدواح و طلاق ، خیانت) جزئیات مشاور

دکتر بهنام اوحدی

  متخصص روانپزشکی ، سکس تراپ ، مشاوره مهاجرت ، ازدواج و طلاق (مدعو از تهران)

جزئیات مشاور

دکتر سمیرا هادی

  روانشناسی سلامت 

جزئیات مشاور

محمد الهی فر

  متخصص مشاور تحصیلی و اختلالات یادگیری جزئیات مشاور

دکترسیدمصطفی عبداللهی

  متخصص روانشناسی سلامت ، درمان اعتیاد ، بیماری های روحی جزئیات مشاور

دکتر سمانه مختاری

  متخصص مشاوره خانواده (مشاوره فردی و ازدواج ، روابط بین فردی ، طلاق) جزئیات مشاور

دکتر عباس شفتی

  متخصص روانشناسی (مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ، طلاق و روابط بین فردی)

جزئیات مشاور

دکتر زهرا حسینی

  متخصص روانشناسی (خانواده و زوج درمانی ، ازدواح و طلاق ، روابط عاطفی) جزئیات مشاور

احمدرضا حاجیان

  روانشناس (مشاوره خانواده ، اعتیاد و کودک)

جزئیات مشاور

صبیحه رحمانیان

  روانشناس بالینی کودک و نوجوان

جزئیات مشاور

مژگان مهرنجانی

   ازدواج، خانواده و رواندرمانی و روانکاوی ، رواندرمانگر پویشی

جزئیات مشاور

دکتر مجتبی انصاری

  متخصص روانشناسی (هیپنوتیزم ، خانواده و ازدواج ، بیماری های روحی و خلفی) جزئیات مشاور

دکترمهرانا کنعانی

  متخصص روانشناسی بالینی (مشاوره کودک ، روان درمانی)

جزئیات مشاور

دکتر دلارام بلوچی

  مشاوره بین فردی ، اختلالات بالینی ، مشاوره خانواده ، روان درمانی
جزئیات مشاور

حدیثه رضائی

  مشاور کودک (اختلالات یادگیری و افزایش تمرکز ، بازی درمانی و هوش افزایی)

جزئیات مشاور

منیژه ترکیان

  مشاور تحصیلی ، برنامه ریز درسی ، انتخاب رشته کنکور و... جزئیات مشاور

محمد کیامنش

  مشاور خانواده (ازدواج، مشکلات فردی و بین فردی)

جزئیات مشاور

دیانا رمضان زاده

  روانشناس (مشاوره قبل از ازدواج، زوج درمانی، خانواده درمانی، طلاق، روابط بین فردی)

جزئیات مشاور

دکتر الهام نصر

  متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

جزئیات مشاور

دکتر محمد سلطانی زاده 

  متخصص روانشناسی (سکس تراپی ، افسردگی ، دوقطبی ، اضطراب)

جزئیات مشاور

مجید اژدری نیا

  مشاور خانواده و ازدواج ، مشکلات رفتاری کودک و نوجوان ، بهبود روابط

جزئیات مشاور

دکتر فرزانه مؤمنی

  متخصص روانشناسی کودک (اختلالات یادگیری، توجه و تمرکز، عقب مانده ذهنی، اوتیسم)

جزئیات مشاور

جهانبخش خدا کرم نژاد

  روانشناس (خانواده، ازدواج و روابط) جزئیات مشاور

 دکتر رحیم بهرادفر

  متخصص مشاوره خانواه، ازدواج و روابط بین فردی ، زوح درمانی جزئیات مشاور

احسان الله مسیبی

  مشاور تحصیلی ، برنامه ریزی درسی ، راهنمای شغلی
جزئیات مشاور

دکتر ماندانا سپنتا

  متخصص روانشناسی کودک و نوجوان جزئیات مشاور

 نسرین سلحشوری

  متخصص مشاوره خانواده ، ازدواج و روابط بین فردی

جزئیات مشاور

دکتر زهرا پاداش

  متخصص مشاوره خانواده ، ازدواج و مشکلات رفتاری

جزئیات مشاور

دکتر مریم وفائی

  متخصص اعصاب و روان (سکس تراپیست ، مشاوره اعتیاد ، روانپزشکی)

جزئیات مشاور

افسانه حسن پور

  روانشناس (مشاوره خانواده ، ازدواج ، روج درمانی ، سکس تراپی)

جزئیات مشاور

علیرضا قلع ریز

  روانشناس و روانکاو (مشاوره خانواده ، والد_کودک، تحلیل رفتار متقابل و خودشناسی) جزئیات مشاور

نیوشا مشایخی

  مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ، زوج درمانی و طلاق جزئیات مشاور

دکتر شیما مشایخی

  متخصص مشاوره خانواده (زوج درمانی واقعیت درمانی، پیش از ازدواج ، مشاوره فردی
جزئیات مشاور

امیر حسین مخملی

  روانکاوی ، رواندرمانی پویشی ISTDP و درمان اختلالات شخصیت جزئیات مشاور

دکتر امیر میرزائی

  متخصص روانشناسی (هیپنوتیزم ، مشاوره خانواده ، ازدواج ، اختلالات خلقی و اضطرابی) جزئیات مشاور

دکتر آزیتا مکارمی

  متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) ، سکستراپیست
جزئیات مشاور

معصومه سامانی

  گفتار درمانگر ، اختلالات یادگیری جزئیات مشاور

سارا آگوش

  مشاوره کودک ، بازی درمانی ، توجه و تمرکز ، اختلالات یادگیری جزئیات مشاور

دکتر مسعود کیانی

  استادیار دانشگاه ، مشاور کودک و مشاور تحصیلی و برنامه ریزی کنکور
جزئیات مشاور

دکتر عباس نصیری

  مشاوره تحصیلی، طرح ریزی برنامه مطالعاتی، برنـامه ریـزی کنکور جزئیات مشاور

الهام سعادت

  درمان اختلالات کودک جزئیات مشاور

دکتر مریم گل محمدی

  فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و متخصص اعصاب و روان جزئیات مشاور

مهشید زاغیان

  روانشناس کودک ، توجه و تمرکز ، اختلالات یادگیری جزئیات مشاور

دکتر مریم حیدری

  روانشناس بالینی (افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، دو قطبی) ، زوج درمانی
جزئیات مشاور

فائزه مهدوی

  مشاوره خانواده و مشاوره فردی جزئیات مشاور

فاطمه شوشتری

  مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ، بهبود روابط زوجین جزئیات مشاور

علیرضا هومن کیا

  گفتار درمانگر ، درمان اختلالات زبان و تکلم جزئیات مشاور

شکوفه برهانی

  درمان اختلالات روحی افسردگی ، دو قطبی ، وسواس ، پانیک ، سکستراپ
جزئیات مشاور

دکتر ندا قهرمان نژاد

  متخصص سکس تراپی (اختلالات جنسی) و مشاوره خانواده ، رواندرمانی جزئیات مشاور

امید غریبی

  نوروتراپیست ، تحریک مغناطیسی مغز ، نوروفیدبک و بیوفیدبک جزئیات مشاور

مریم امینی

  نوروتراپیست ، نقشه برداری مغز QEEG، نوروفیدبک و تحریک مغناطیسی مغز TMS
جزئیات مشاور

مهتاب رجبی

  مشاوره کودک ، والد فرزند، پرخاشگری کودک و لجبازی جزئیات مشاور

شقایق بازرگان

  مشاوره فردی و خانواده، درمان بیماری های افسردگی و اضطراب جزئیات مشاور

دکتر محمدرضا نادریان

  متخصص مشاوره فردی ، تحلیل رفتار و روانکاوی ، درمان اختلالات و خانواده جزئیات مشاور

معصومه نوری

  روان درمانگر و روانکاو پویشی و سکس تراپ جزئیات مشاور

مریم سلحشور

  مشاور تحصیلی و کنکور . برنامه ریزی درسی
جزئیات مشاور

دکتر شهریار موذنی

  متخصص اعصاب و روان (سکس تراپی ، زودانزالی ، سردمزاجی ، واژینسموس) جزئیات مشاور

دکتر اعظم اعرابی

  روانشناس بالینی و متخصص روانشناسی سلامت
جزئیات مشاور

دکتر اکرم دهقانی

  روانشناس بالینی ، مشاور و درمانگر مشکلات و اختلالات کودکان
جزئیات مشاور

عاطفه اویس قرن

  مشاوره کودک و نوجوان ، درمان اختلالات یادگیری کودکان
جزئیات مشاور

دکتر آرزو خالقیان

  مشاور تحصیلی و کنکور ، مشاور رتبه های تک رقمی و دو رقمی جزئیات مشاور

دکتر ریحانه شجاعی

  متخصص مشاوره خانواده و آسیب های زوجین ناشی از فضای مجازی جزئیات مشاور

دکتر مهدی شریف مهر

  متخصص اعصاب و روان و علوم رفتاری جزئیات مشاور

دکتر بهراد زاد افشار

  متخصص روانشناسی و سکستراپیست جزئیات مشاور

حسن زاده

  مشاوره تحصیلی ، مشاوره نوجوان جزئیات مشاور

مریم جمشیدی

  مشاوره کودک ، انجام تست های تخصصی هوش جزئیات مشاور

گلناز گیوی

  مشاوره کودک ، مشاوره تحصیلی جزئیات مشاور

افسانه طباطبایی

  مشاوره کودک ، بیش فعالی و مشکلات رفتاری ، پرخاشگری کودک و لجبازی جزئیات مشاور

فرنوش رمضانی

  مشاوره کودک ، بیش فعالی و مشکلات رفتاری ، پرخاشگری کودک و لجبازی جزئیات مشاور

فربد مهدی

  روانشناس بالینی . متخصص روانکاوی ISTDP .درمان مشکلات شخصیتی و اضطراب جزئیات مشاور

عاطفه طاوسی

  مشاوره فردی ، درمان اختلالات شخصیت از دیدگاه روانکاوی جزئیات مشاور

دکتر هادی فرهمند

  روانکاو اخلالات افسردگی، اضطرابی ، وسواس جزئیات مشاور