دکتر امیرمیرزایی
مقطع دکترای تخصصی روانشناسی
مدرس دانشگاه
عضو سازمان نظام روانشناسی
عضو انجمن روانشناسی

مدیر و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه سپهر اصفهان سال۹۳
مشاور مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور اصفهان سال ۹۴

مدیر داخلی مرکز مشاوره پرتو توحید


تدریس دروس در  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
دروس:
مقدمات نوروسایکولوژی
آسیب شناسی روانی
روانشناسی رشد
روانشناسی شخصیت
روانشناسی سلامت استاد راهنمای پایان نامه های کارشناسی روانشناسی 

سوابق علمی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
تالیف کتاب مقدمات نوروسایکولوژی 
چاپ مقالات isi  و علمی پژوهشی تحت عنوانهای
اثر بخشی واقعیت درمانی در درمان افسردگی ناشی از شکست عشقی
بررسی مقایسه ای نیازهای اساسی و عاطفه مثبت در دانشجویان دختر اصفهان
اثر بخشی حکایت درمانی در علایم وسواس
اثر بخشی آموزش خلاقانه بر پایه بازیهای جسمانی. حرکتی بر رشد ذهنی فراگیران
دوره های آموزشی گذرانده
آشنایی و تفسیر کامل تست mmpi 2 و میلون
دوره تخصصی cbt و rebt در درمان اختلالات اضطرابی
دوره مقدماتی و تکمیلی واقعیت درمانی تحت نظارت دکتر علی صاحبی
دوره مقدماتی و تکمیلی istdp دکتر طهماسب
دوره تکمیلی ذهن آگاهی mindfulness
دوره  مقدماتی و تکمیلی هیپنوتیزم بالینی تحت نظارت مدرسین انجمن هیپنوتیزم بالینی
دوره درمان و تشخیص اختلالات جنسی.انسیتو روانپزشکی تهران
دوره جامع آسیب شناسی بر مبنای DSM_5
بررسی فراتحلیل اثر بخشی بازی درمانی بر ماهش علایم و نشانه های کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای

کارگاه های تدریس شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
تدریس دوره کامل مبانی روانکاوی
تدریس کارگاه روانشناسی عشق 
تدریس کارگاه روانشناسی آموزش پیش از ازدواج 
تدریس کارگاه روانشناسی خودشناسی  
تدریس کارگاه روانشناسی اسطوره های زناشویی 
تدریس کارگاه روانشناسی ارتباط موثر
تدریس کارگاه روانشناسی مدیریت استرس
تدریس کارگاه روانشناسی کنترل خشم
تدریس کارگاه روانشناسی  مهارت خود آگاهی
تدریس کارگاه روانشناسی شکست عاطفی
تدریس کارگاه روانشناسی زوج درمانی بر اساس نظریه انتخاب 
تدریس کارگاه روانشناسی درمان عقلانی عاطفی 
تدریس کارگاه روانشناسی  واقعیت درمانی در درمان افسردگی

کارگاه های اجرا شده در مرکز مشاوره توحید 
تدریس کارگاه روانشناسی کنترل خشم
تدریس کارگاه روانشناسی درمان عقلانی عاطفی 
کارگاه تربیت مربی  واقعیت درمانی
تدریس کارگاه روانشناسی مهارت خوداگاهی
تدریس کارگاه روانشناسی ارتباط موثر 
تدریس کارگاه روانشناسی مهارتهای پیش از ازدواج
تدریس کارگاه روانشناسی رهایی از زندان ذهن
تدریس کارگاه روانشناسی مبارزه با افکار منفی
تدریس کارگاه روانشناسی مدیریت استرس
تدریس کارگاه روانشناسی افزایش اعتماد به نفس
گروه درمانی افسردگی و اضطراب
گروه درمانی حل تعارض زوجین
گروه درمانی رهایی از افکار منفی
کارگاه عشق یا بیماری عشق ؟
سلسله نشست های روانکاوی 

همکاری در زمینه کارگاه های روانشناسی با ارگان هایی

شهرداری
صنایع دفاع
جهاد کشاورزی
فرهنگسراها
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدارس راهنمایی و دبیرستان شاهین شهر و اصفهان

حیطه فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
مشاوره خانواده، ازدواج
درمان اختلالات خلقی و اضطرابی
گروه درمانی افسردگی
سلسله نشستهای روان کاوی
روانکاوی اختلالات شخصیت و سایکوسوماتیک

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید  :::::::::::::::::::

یکشنبه ها | دوشنبه ها عصر

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088

روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتو توحید :::::::::::::::::::

ایام هفته  32687632 |  32687631 | 32687630

ویزیت تعداد محدود مراجع در روزهای جمعه