بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

جلسه اول رایگان | زوج درمانی هیجان مدار | مدرس: دکتر رحیم بهراد | جمعه 28 دی | ساعت: 15:00
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

رزرو: ارسال عدد "30" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
شخصیت شناسی | دکتر مجتبی انصاری | جمعه 28 دی | 8:30 صبج
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

رزرو: ارسال واژه "شخصیت" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
دوره مقدماتی TA | تحلیل رفتار متقابل | استاد نادریان | یکشنبه 14بهمن | ساعت 17 الی 20
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

رزرو: ارسال واژه "TA" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
بازی های روانی در ارتباط | استاد نادریان | شنبه 13 بهمن | ساعت 14 الی 17:00
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

رزرو: ارسال عدد "13" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
ارتباط موثر با فرزندان و اصلاح رفـتار آنـها | دکتر ماندا نا سپنتا | یکشنبه 23 دی | 10:00 الی 12:00 | 30/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

رزرو: ارسال واژه "ارتباط" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
بررسی سکس و سکس تراپی | استاد امیرحسین مخملی | شنبـه 22 و 29 دی | 14:00 الی 16:45
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

رزرو: ارسال عدد "22" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
واقعیت درمانی | دکتر امیر میرزایی | دوشنبه 24 دی ماه | ساعت: 14:00 تـا 15:45
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

رزرو: ارسال واژه "واقعیت درمانی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تربیت درمانگر و مشاور خانواده | دکتر نسترن براهیمی | شروع اسفندماه | سه شنبه ها | ساعت:15:00
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

رزرو: ارسال عدد "50" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT | دکتر مصطفی عبداللهی | پنج شنبه ها | ساعت: 15 الی 19 (12 جلسه آموزشی)
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

رزرو: ارسال واژه "اکت" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
زوج درمانی هیجان مدار | مدرس: دکتر رحیم بهراد | شروع : جمعه ها عصر | دی ماه1397
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

رزرو: ارسال عدد "30" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید