بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

بازسازی زندگی کودک پس از طلاق | استاد مهشید زاغیان |چهارشنبه 23 آبـان ساعت: 9:00 الی 13:00
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال واژه "طلاق" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تربیت مشاور نوجوان | دكتر نسترن براهیمی | جمعه 16 شهریور | 8:00 الی 16:00
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال واژه "نوجوان" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
سایکوپَت ( شخصیت ضد اجتماعی) | استاد افشین ابراهیمی | چهارشنبه 23 آبانماه | 14:00 الی 16:00 | 20/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال واژه "سایکوپَت" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
مهـارت های اساسی زندگی کودکان | استاد حدیث رضایی | چهارشنـبـه 30 آبان |9 الی 14 | 90/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال واژه "مهارت" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
اختلالات یادگیری | استاد حدیث رضایی | پنجشنـبـه 24 آبان | 120/000تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال واژه "یادگیری" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
درمان تک جلسه ای sst | دکتر آرزو خالقیان | یکشنبه 27 آبان | 17:00 الـی 20:00 |
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال واژه "sst" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
ناسازگاری کودکان | استاد ملک زاده | دوشنبـه 28 آبان |9:00 الی 12:00 | 10/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال واژه "ناسازگاری" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
رفتار درمانی عقلانی عاطفی REBT | استاد امیر میرزایی | جمعه 2 آذر | 8 الی 14
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال واژه "REBT" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تربیت مشاور قبل از ازدواج | دكتر نسترن براهیمی | پنجشنـبـه و جمـعه | 8 و 9 آذرماه | اقامت رایـگان
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال عدد "99" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
همایش تحلیل رفتـار مـتقابل TA شفقـت درمانـی CFT | استاد قلع ریز | دوشنبه 12 آذرماه | 16:45 الی 20:45 | 15000 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال واژه "خودشناسی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید