دکتر محمد سلطانی زاده
متخصص روانشناسی و استادیار دانشگاه 
دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام رانشناسی  مشاوره کشور

حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  سکس تراپی (زود انزالی، ناتوانی جنسی، سرد مزاجی، ازدواج به وصال نرسیده، واژینسموس)
  رواندرمانی وسواس، افسردگی، اضطراب، دوقطبی
  مشاوره خانواده و ازدواج


روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::

یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088