دوستیابی اینترنتی !!!

پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و افزایش روزافزون وسایل ارتباط جمعی و كاربران این وسایل از جمله اینترنت موجب خارج شدن روابط افراد خانواده از حالت ساده چهره به چهره یا تلفنی و تغییر شكل آن در قالب شكل گیری روابط پیچیده تری به طور غیرمستقیم و از طریق اینترنت و چت طی سال های اخیر شده است و از آنجا كه در این گونه رابطه ها طرفین بدرستی نمی توانند هویت یكدیگر را شناسایی كنند، همین امر زمینه جرایم و سوءاستفاده های اینترنتی می شود.

آقایان چند دسته اند، آنها را بشناسید

هر فردی خصوصیات مخصوص به خود را دارد آقایان نیز همین گونه اند‎

افراد بدبین و غرغرو، زوال عقل می گیرند

محققان فنلاندی در تازه‌ترین یافته‌های خود مدعی شدند که افراد بدبین و غرغرو بیش از سایرین در معرض ابتلا به زوال عقل قرار دارند. این صفات و ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی، با مشکلات سلامتی مانند بیماری‌های قلبی نیز ارتباط دارند.

10 قدم در ایجاد انگیزه در درمان افسردگی

درمان های مبتنی بر ابزار در اختلالات روان شناختی و پزشکی

درمانهای مبتنی بر ابزار در اختلالات روانپزشکی و روان شناختی

علل ایجاد افسردگی

درمان افسردگی

اثرات منفی استرس شغلی و خستگی

علائم اسکیزوفرنیا

علائم اسکیزوفرنی

علل اسکیزوفرنیا

اسکیزوفرنی

خودبیمار انگاری

خودبیمار انگاری یا هیپوکندریا

دندان غروچه و اضطراب

دندان غروچه و اضطراب

درمان شناختی- رفتاری وسواس

اختلال شخصیت وسواس- اجبار

اختلال شخصیت وسواس- اجبار

اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت پارانوئید (شکاک و بدبین)

اختلال شخصیت پارانوئید (شکاک و بدبین)

درمان اضطراب

درمانهای اضطراب

مدیریت استرس

مدیریت استرس

اختلال دوقطبی

اختلال دوقطبی

افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان

وسواس

وسواس