اخبار و رویدادها

گروه درمانی EFT | دکتر محمدرضا نادریان | 6جلسه درمان
انتشار: ۱۳۹۸/۳/۹

رزرو:ارسال واژه "EFT" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
درمان ضربه های روحی پس از جدایی در روابط عاطفی | دکتر اعظم اعرابی | دوشنبه 3 تیرماه | ساعت 10 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۳/۹

رزرو:ارسال واژه "روابط عاطفی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
مدیریت استرس | دکتر اعظم اعرابی | پنجشنبه 23 خرداد | ساعت 17
انتشار: ۱۳۹۸/۳/۹

رزرو:ارسال واژه "استرس" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
افزایش اعتماد به نفس | دکتر اعظم اعرابی | دوشنبه 20 خرداد | ساعت 10 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۳/۹

رزرو:ارسال واژه "اعتماد به نفس" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تربیت جنسی کودک | دکتر ماندانا سپنتا | یکشنبه 19 و 26 خرداد | 10 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۳/۹

رزرو:ارسال واژه "تربیت جنسی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تفسیر تست شخصیت NEO | دکتر امیر کشاورز | جمعه 3 خرداد | ساعت 9 صبح | همراه با ارائه مدرک معتبر
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۵

رزرو:ارسال واژه "NEO" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تفسیر تست شخصیت MMPI-2 | دکتر مجتبی انصاری | جمعه 27 اردیبهشت | ساعت 8/30 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۵

رزرو:ارسال واژه "MMPI" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
مهارت خودآگاهی | استاد اعظم اعرابی | یکشنبه 29 اردیبهشت | ساعت 10 صبح | مبلغ 10/000 ت
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۵

رزرو:ارسال واژه "خودآگاهی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تربیت مشاور قبل از ازدواج | استاد شقایق بازرگان | شروع: یکشنبه 29 اردیبهشت | ساعت 18:00
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۵

رزرو:ارسال عدد "29" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
خودکاوی و خودشناسی | دکتر رحیم بهرادفر | شروع: جمعه 3 خرداد | ساعت 15:00
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۵

رزرو:ارسال عدد "3" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/