اخبار و رویدادها

اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی براساس DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | جمعه 22 آذر | ساعت: 9 صبح | ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

رزرو: ارسال عدد"25" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
زبان بدن | دکتر ندا قهرمان نژاد | چهارشنبه 13 آذر | ساعت 17:00 | ویژه عموم و دانشجویان
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

رزرو: ارسال عدد"16" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
رابطه عاطفی بدون شکست | دکتر آرزو خالقیان | یکشنبه 17 آذر | ساعت 17:00 | ویژه عموم و دانشجویان
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

رزرو: ارسال واژه "رابطه عاطفی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
درمان مبتنی بر ذهن آگاهی | دکتر اکرم دهقانی | دوشنبه 18 آذر | انجام تمام تکنیک ها بصورت کاملا عملی
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

رزرو: ارسال عدد"27" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
نهمین دوره جامع 200 ساعته کارورزی خانواده | تربیت زوج و خانواده درمانگر | مدرس: دکتر نسترن براهیمی | شروع: آذرماه | روزهای چهارش
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

رزرو: ارسال عدد"50" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت رواندرمانگر و کارورزی کودک | مدرس: دکتر مسعود کیانی | جمعه 15 آذر | ساعت 9:00 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

رزرو: ارسال عدد "31" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
سکستراپی زوجی | سکستراپی در خانواده و زوج درمانی | مدرس: دکتر مهدی شاه نظری | پنجشنبه ها | شروع: 12 دی ماه | 40 ساعت آموزش
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

رزرو: ارسال عدد"77" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
اعتماد به نفس نوجوان | استاد مجید اژدری نیا | شنبه 23 آذر | ساعت 9 صبح | دوجلسه سه ساعته
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

رزرو: ارسال واژه "اعتماد به نفس" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تفسیر تست شخصیت NEO | مدرس: دکتر امیر کشاورز | جمعه 13 دی | ساعت 9 صبح | همراه با تفسیر تست مراجعین و ارائه مدرک معتبر
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

رزرو: ارسال واژه "NEO" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تفسیر تست شخصیت MMPI-2 | دکتر مجتبی انصاری | جمعه 20 دی | ساعت 9:00 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

رزرو: ارسال واژه "mmpi" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید