اخبار و رویدادها

جلسه اول رایگان | هنر درمانی (سایکودراما) | دکتر آرمیتا نوئین | شنبه 3 اسفند | ساعت 15 الی 17 | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

رزرو: ارسال واژه "هنردرمانی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
جلسه توجیهی رایگان انتخاب رویکرد درمان متمرکز بر هیجان EFT | دکتر محمدرضا نادریان | شنبه 3 اسفند | ساعت 14 الی 17 | مرکز مشاوره
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

رزرو: ارسال عدد "95" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
آسیب شناسی روانی DSM-5 | دکتر امیر کشاورز (متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه) | یکشنبه ها | شروع: فروردین | ساعت 16 الی 20
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

رزرو: ارسال عدد "60" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
ارتباط موثر | استاد مجید ساوری | جمعه 9 اسفند | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

رزرو: ارسال عدد "18" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
فن بیان | استاد مجید ساوری | پنجشنبه 8 اسفند | همراه با نهار و پذیرایی | در مرکز مشاوره توحید
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

رزرو: ارسال عدد "60" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
صفر تا صد جلسه خواستگاری | خانم نجمه طاهری | یکشنبه 4 اسفند | ساعت 17:00 | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

رزرو: ارسال واژه "خواستگاری" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
چهره شناسی | پیشتاز ارزیابی ، تشخیص و درمان | مدرس: دکتر بهنام اوحدی | شروع: دوشنبه 19 اسفند | ساعت: 9 الی 17 | مبلغ 270/000
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

رزرو: ارسال عدد "7" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
جلسه توجیهی رایگان | کارورزی ، سوپرویژن و توانمندسازی حرفه ای | روانشناسی بالینی و کودک و مشاوره خانواده | دکتر امیر کشاورز (متخ
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

رزرو: ارسال عدد "15" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
سکستراپی در خانواده و زوج درمانی | مدرس: دکتر مهدی شاه نظری | 23 . 24 . 25 بهمن | ساعت 8صبح الی 16 | مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

رزرو: ارسال عدد "77" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
آسیب شناسی روانی | دکتر امیر کشاورز (متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه) | یکشنبه 4 اسفند | ساعت 16 الی 20
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

رزرو: ارسال عدد "60" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید