اخبار و رویدادها

دوره جامع 200ساعته | تربیت زوج و خانواده درمانگر | دکتر نسترن براهیمی | روز: سه شنبه ها | شروع: بهمن ماه 1399 | ساعت 16 الی 19
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

رزرو: ارسال عدد "50" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
گروه درمانی روانکاوی | دکتر امیر میرزایی | دوشنبه 13 بهمن | ساعت 18 الی 20
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

رزرو: ارسال وازه "گروه درمانی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
غلبه بر کمال گرایی | شروع: چهارشنبه 6 اسفند | ساعت 17 الی 20 | مبلغ 300/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

رزرو: ارسال وازه "کمالگرایی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
طرحواره درمانی | جلسه اول رایگان | دکتر سید مصطفی عبداللهی | پنجشنبه 16 بهمن | ساعت 9 الی 13
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

رزرو: ارسال وازه "طرحواره" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره جامع 100 ساعته | تربیت درمانگر کودک (کارورزی کودک) | دکتر مسعود کیانی | شروع: پنجشنبه 30 بهمن ماه | ساعت 14:00 الی 17:00
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

رزرو: ارسال عدد "29" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT | دکتر سید مصطفی عبداللهی | یکشنبه 26 بهمن | ساعت 17 الی 20 | مبلغ 450/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

رزرو: ارسال وازه "ACT" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
بازی درمانی | آموزش بازی ها | برای اختلالات یادگیری ، دقت و تمرکز | استاد حدیث رضایی | پنجشنبه 16 بهمن | ساعت 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

رزرو: ارسال وازه "بازی درمانی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
اختلالات جنسی | دکتر مهدی شاه نظری | پنجشنبه ها | ساعت 8:30 الی 12:30 | شروع: اسفندماه
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

رزرو: ارسال عدد "77" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت درمانگر درمان متمرکز بر هیجان EFT | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه پنجشنبه جمعه | 24 ساعت آموزش
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

رزرو: ارسال عدد "90" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
درمان صفر تا صد افسردگی و وسواس | دکتر آزیتا مکارمی (روانپزشک) | دکتر مریم حیدری (روانشناس) | دوشنبه 13 و 20 بهمن | ساعت 10 الی
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۶

رزرو: ارسال وازه "درمان" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید