اخبار و رویدادها

جلسه اول رایگان | درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT | دکتر مصطفی عبداللهی | پنج شنبه 11 مهر | ساعت: 9 الی 13 (12 جلسه آموزشی)
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸

رزرو: ارسال واژه "ACT" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
شروع دوره مقدماتی TA (تحلیل رفتار متقابل) | مدرس: دکتر محمدرضا نادریان | شروع: شنبه 13 مهر | ساعت 14 الی 17
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸

رزرو: ارسال واژه "TA" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
از خودفریبی تا خودشناسی | مدرس: دکتر هادی فرهمند | چهارشنبه 17 مهر | مبلغ 10 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸

رزرو: ارسال واژه "خودشناسی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
ویتامین های صمیمیت | مدرس: دکتر امیر میرزایی | دوشنبه 22 مهر | ساعت 14 الی 16 | مبلغ 30 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸

رزرو: ارسال واژه "صمیمیت" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره آمادگی ویژه کنکور دکتری رشته روانشناسی تدریس آمار و روش تحقیق | مدرس: استاد زیور سلطانی | جمعه 10 آبان | ساعت 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸

رزرو: ارسال عدد"12" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
کارورزی ، سوپرویژن و توانمندسازی | روانشناسی بالینی | درمان های CBT / ACT / CFT | شروع: آبانماه | 300 ساعت آموزشی | دعوت به همکا
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸

رزرو: ارسال عدد"8" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تفسیر تست شخصیت NEO | دکتر امیر کشاورز | جمعه 19 مهر | ساعت 9 صبح | همراه با تفسیر تست مراجعین و ارائه مدرک معتبر
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۳

رزرو: ارسال واژه "NEO" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت مربی آموزش پیش از ازدواج | دکتر نسترن براهیمی | پنجشنبه و جمعه 4 و 5 مهر | اقامت رایگان ویژه داوطلبان سایرشهرها
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱

رزرو: ارسال عدد"45" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
با همسر عصبانی خود چگونه برخورد کنیم؟ | مدرس: دکتر ریحانه شجاعی | چهارشنبه 3 مهر | ساعت: 10 الی 12
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱

رزرو: ارسال واژه "عصبانی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
کارگاه رایگان | فرزندپروری ، پرورش یک انسان | مدرسین افسانه طباطبایی و فرنوش رمضانی | یکشنبه 7 مهر | ساعت 10 الی 12
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱

رزرو: ارسال واژه "فرزندپروری" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید