اخبار و رویدادها

دوره جامع 30 ساعته | درمان شناختی رفتاری | حضوری و آنلاین | دکتر امیر میرزایی | یکشنبه 2 آذر | ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

رزرو: ارسال وازه "CBT" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره جامع 30 ساعته | مهارت های زندگی بزرگسالان | استاد مجید اژدری نیا | شروع: آذرماه | روزهای شنبه و پنجشنبه | مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

رزرو: ارسال وازه "مهارت بزرگسالان" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره جامع 100ساعته (حضوری و آنلاین) | تربیت زوج و خانواده درمانگر | دکتر ریحانه شجاعی | روز: شنبه ها | شروع: آذرماه | ساعت 14 ال
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

رزرو: ارسال عدد "65" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
نگاهی دیگر به دنیای روان | حودآگاهی ، کنترل خشم ، ارتباط موثر | دوشنبه 3 آذر | ساعت 18:00 الی 20:00 | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

رزرو: ارسال وازه "روان" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
همایش خودشناسی و راز کرشمه ها| حضوری و آنلاین | مدرس: علیرضا قلع ریز | سه شنبه 4 آذر | ساعت 16:30 الی 20:00
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

رزرو: ارسال وازه "خودشناسی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره جامع 30 ساعته | تربیت مشاور نوجوان | دکتر نسترن براهیمی | یکشنبه 2 آذر | ساعت 15:00 الی 18:00 | مرکز مشاوره توحید
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

رزرو: ارسال عدد "15" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره جامع 60 ساعته | تربیت مشاور و روان شناس تحصیلی و مدرسه | دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه 20 آذر | ساعت 17 الی 20
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

رزرو: ارسال عدد "5" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تکنیک های به یاد سپردن ملاک های DSM-5 | حضوری و آنلاین | دکتر محمد رضا نادریان | شروع: آذرماه | با هماهنگی ثبتنام کنندگان | مرکز
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

رزرو: ارسال وازه "DSM5" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت درمانگر درمان متمرکز بر هیجان EFT | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه پنجشنبه جمعه | 24 ساعت آموزش
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

رزرو: ارسال عدد "90" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
گروه درمانی EFT | دکتر محمدرضا نادریان | دوشنبه ها ساعت 14:30 الی 17:30 | مرکز مشاوره توحید
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

رزرو: ارسال وازه "EFT" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید