اخبار و رویدادها

اصول مصاحبه بالینی و تشخصیلی DSM5 | مدرس: دکتر امیر کشاورز | جمعه 24 مرداد | ساعت 9:00 صبح | مرکز مشاوره توحید اصفهان
انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۱

رزرو: ارسال عدد "25" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
شکست عشقی (ارزیابی و درمان) | بصورت حضوری و آنلاین | مدرس: دکتر امیر میرزایی | دوشنبه 20 مرداد | ساعت 18:00 الی 20:00 | 4جلسه آم
انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۱

رزرو: ارسال واژه "شکست" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
سلامت جنسی | ویژه عموم و دانشجویان | مدرس: دکتر بهراد زادافشار | یکشنبه 26 مرداد | ساعت 9:30 الی 12:30 | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۱

رزرو: ارسال واژه "سلامت جنسی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
درمان ازخودگذشتی افراطی در روابط عاطفی (مهرطلبی) | مدرس: مجید اژدری نیا | شنبه 1 شهریور | ساعت 17:00 الی 20:30 | 10 ساعت آموزش
انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۱

رزرو: ارسال واژه "ازخودگذشتگی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
هیپنوتیزم | دکتر مجتبی انصاری | جمعه 7 شهریور | ساعت 8:00 الی 16:00 | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۱

رزرو: ارسال واژه "هیپنوتیزم" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
گروه درمانی افسردگی | دکتر سید مصطفی عبداللهی | یکشنبه 19 مرداد | ساعت 16:00 الی 18:00 | هرهفته
انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۱

رزرو: ارسال واژه "گروه درمانی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی زناشویی و‌ بهبود رابطه زوجین | مدرس: صبا شفیعی | سه شنبه 28 مرداد | ساعت 16:00 الی 18:30 | 4 جلسه آ
انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۱

رزرو: ارسال واژه "زوجین" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره آموزشی | انتخاب همسر | آموزش پیش از ازدواج | مدرس: صبا شفیعی | پنجشنبه 23 مرداد | ساعت 16:30 الی 19:30 | 4 جلسه آموزشی
انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۱

رزرو: ارسال واژه "همسر" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تشخیص و درمان اختلال یادگیری کودک | مدرس: حدیث رضایی | پنجشنبه 16 مرداد | ساعت 9 صبح | مبلغ: 140/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۱

رزرو: ارسال واژه "اختلال یادگیری" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تشخیص و درمان اختلالات شایع رفتاری کودک | مدرس: حدیث رضایی | پنجشنبه 23 مرداد | ساعت 9 صبح | مبلغ: 130/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۱

رزرو: ارسال واژه "رفتارکودک" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید