اخبار و رویدادها

فرزند پروری | استاد عاطفه اویس قرن | یکشنبه 5 اسفند | ساعت 10 صبح | مبلغ: 35/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲

رزرو: ارسال واژه "فرزندپروری" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
زندگی شاد | استاد فرزانه موسوی | یکشنبه 5 اسفند | ساعت 10 صبح | مبلغ: 10/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲

رزرو: ارسال واژه "زندگی شاد" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تربیت مربی پیش از ازدواج | دکتر نسترن براهیمی | پنجشنبه و جمعه 16 و 17 اسفند | ساعت 8:30 صبح | اقامت رایگان | همراه با نهار و پذ
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲

رزرو: ارسال عدد "99" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
روانپویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP | استاد امیرحسین مخملی و استاد افشین ابراهیمی | جمعه17 اسفند | ساعت 15:00 | مبلغ: 350/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲

رزرو: ارسال واژه "ISTDP" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
شخصیت شناسی | دکتر مجتبی انصاری | جمعه 10 اسفند | 8:30 صبج | مبلغ: 100/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲

رزرو: ارسال واژه "شخصیت" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
من دیالوژیک (من گفتگویی) | امیر حسین مخملی | چهارشنبه 8 اسفند | ساعت15:00 | مبلغ: 35/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲

رزرو: ارسال واژه "دیالوژیک" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تربیت درمانگر جنسی | دکتر بهنام اوحدی | زمان: یکشنبه و دوشنبه 21 و 22 بهمن ماه | ساعت: 9:00 الی 17:00
انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

رزرو: ارسال عدد "7" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی براساس DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | جمعه 19 بهمن | ساعت: 9 صبح | ارائه مدرک معتبر
انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

رزرو: ارسال عدد "19" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
بازی درمانی | استاد مسعود کیانی |پنج شـنبه و جمعه 19 و 20 مهرماه
انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

رزرو: ارسال عدد"10" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT | دکتر مصطفی عبداللهی | پنج شنبه ها | ساعت: 15 الی 19 (12 جلسه آموزشی)
انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

رزرو: ارسال واژه "اکت" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید