اخبار و رویدادها

اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش کودک وکسلر نسخه4 | دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه و جمعه 17 و 18 بهمن1398 | ساعت 8:30 صبح الی 16:
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳

رزرو: ارسال عدد "32" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
ترسیم فضایی و جهت یابی فضایی | استاد حدیث رضایی | پنجشنبه 10 بهمن | ساعت 9 صبح | مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

رزرو: ارسال واژه "ترسیم" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره آموزشی 24 ساعته | سکس تراپی زوجی | مدرس: دکتر مهدی شاه نظری | چهارشنبه پنجشنبه جمعه | 23 ، 24 ، 25 بهمن | اقامت رایگان | هم
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

رزرو: ارسال عدد "77" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت جنسی کودک | استاد حدیث رضایی | پنجشنبه 24 بهمن | ساعت 9 صبح | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

رزرو: ارسال واژه "جنسی کودک" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
درمان خود انتقادگر خودسرسرزنشگر | مدرس: مزگان مهرنجانی | یکشنبه 13 بهمن | ساعت 9 صبح | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

رزرو: ارسال واژه "انتقادگر" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
ازدواج موفق ، ازدواج پایدار | شناخت روابط بین فردی موثر | مدرس: مژگان مهرنجانی | یکشنبه 6 بهمن | ساعت 9 صبح | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

رزرو: ارسال واژه "ازدواج موفق" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
چهره شناسی | پیشتاز ارزیابی ، تشخیص و درمان | مدرس: دکتر بهنام اوحدی | شروع: بهمن ماه | ساعت: 9 الی 17 | مبلغ 270/000
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

رزرو: ارسال عدد "7" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
سکستراپی زوجی | سکستراپی در خانواده و زوج درمانی | مدرس: دکتر مهدی شاه نظری | 23 . 24 . 25 بهمن | ساعت 8صبح الی 16 | مشاوره اصفه
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

رزرو: ارسال عدد "77" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
ششمین دوره جامع | كارورزی، سوپرویژن و توانمندسازی | روانشناسی بالینی | شروع: دی ماه | روزهای یکشنبه | مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

رزرو: ارسال عدد "20" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
رفتار درمانی عقلانی عاطفی | دکتر امیر میرزایی | دوشنبه 30 دی | ساعت: 18:00 الی 20:00 | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

رزرو: ارسال واژه "REBT" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید