با سلام

مرکز تخصصی مشاوره توحید اصفهان همچون سالهای قبل اقدام به راه انداری پایگاه تخصصی انتخاب رشته کنکور 94 نموده است.

مزایا:
1- اساتید مجرب دانشگاه و آموزش و پرورش

2- انتخاب رشته با قویترین نرم افزار انتخاب رشته و به صورت دستی

3- تعرفه دولتی

4- بالاترین آمار قبولی و به صورت تضمینی

5- همراه با تست رغبت سنج شغلی- شخصیتی

6- امکان بازنگری در دو مرحله

آدرس: اصفهان- خیابان توحید میانی- مجتمع پزشکی زیتون
تلفن: 031- 36264088-36257746
www.tohidcc.ir