دوره های کارورزی نوروفیدبک کلینیک تخصصی و مرکز ارتقاء عملکرد توحید

مرکز ارتقا عملکرد و بهینه سازی توحید با هدف ارتقا توانائیهای عملی همکاران شرکت کننده در کارگاه های نوروفیدبک و بیوفیدبک اقدام به برگزاری دوره های تخصصی کارورزی در این مرکز نموده است.محتوای جلسات کارورزی نوروفیدبک محتوای جلسات کارورزی بیوفیدبک

آشنایی کامل با دستگاه نوروفیدبک و نرم افزار
آشنایی با انواع پنجره های درمانی
آشنایی با پروتکل های درمانی ارائه شده در کارگاه


پیدا کردن نقاط روی سر
ثبت baseline و بررسی آرتیفکت ها پس از ثبت

بررسی وضعیت امواج مغزی و مقایسه امواج نقاط مختلف سر
تشخیص آرتیفکت های مختلف در هنگام درمان با نوروفیدبک
مونتاژ یک قطبی و دو قطبی

کار با آستانه ها (automatic, manual)

گرفتن Trend Report

 

 
 

آشنایی کامل با دستگاه نوروفیدبک و نرم افزار
آشنایی با انواع پنجره های درمانی
آشنایی با پروتکل های درمانی ارائه شده در کارگاه

 ثبت baseline با سنسورهای مختلف

 

بررسی آرتیفکت های پس از ثبت با سنسورهای مجزاکار با آستانه ها (automatic, manual)

گرفتن Trend Report
  مونتاژ یک قطبی و دو قطبی با سنسور EMG

آموزش ریلکسیشن و تمرین های تجسم سازی
آموزش تمرین های حین درمان متناسب با هر سنسور

 

 


قابل ذکر است که محتوای جلسات با توافق مدرس و کارورز انتخاب شده و بر اساس نیاز کارورز ارائه می گردد.

ملاحظات

جلسات در مرکز ارتقا عملکرد و بهینه سازی توحید با نظارت مدرس و برنامه ریزی بخش پذیرش مركز برگزار خواهد شد

مدت زمان هر جلسه 45 تا 60 دقیقه است.

هر کارورز باید به ازای هر جلسه، فردی را به عنوان مراجع همراه خود بیاورد.

كسانی كه با مراجع هماهنگ نموده و وی را به مركز معرفی نموده باشند با پذیرش خود مراجع 50 درصد مبلغ مصوب مرکز از مراجع و مابقی مبلغ کارورزی از کارورز اخذ خواهد شد.

هزینه هر جلسه 600000 ریال است.

هر شرکت کننده باید حداقل 3 جلسه کاروزی را از موضوعات جدول فوق انتخاب نماید

چنانچه شركت كننده خواهان گواهی مربوطه به گذراندن دوره كارورزی باشد باید حداقل 10 ساعت كارورزی گذرانده باشد و در امتحان عملی، که در پایان دوره توسط مدرس برگزار می گردد، قبول شده باشد.

دوره کارورزی مطالب تئوری ارائه شده در کارگاه ها و دوره های درمانی پیشرفته را پوشش نمی دهد، مگر با توافق قبلی مدرس و کارورز

گذراندن کارگاه های عمومی نوروفیدبک یا بیوفیدبک پیشنیاز شرکت در دوره های کارورزی است.

داوطلبین می بایست تحصیلات خود را در یکی از رشته های روانشناسی، روانپزشکی، نورولوژی، پزشکی، کاردرمانگری و یا دیگر رشته های مرتبط با حوزه سلامت گذرانده باشند.

دوره هـای نوروفیدبک و بیوفیدبک با سخت افــزار شــرکت Thought Technology و نـرم افـزار Biograph Infiniti بـرگزار میــگردد.

همراه داشتن رایانه شخصی، دستگاه نوروفیدبک و سنسورهای مرتبط با دوره آموزشی از شرایط شرکت در دوره و بر عهده کارورز می باشد.

کارورزان می توانند 3 ماه پس از پایان دوره کارورزی به صورت رایگان سوالات علمی و تکنیکی خود را از طریق تلفن و ایمیل با مدرس در میان بگذارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز توحید یا مدرسه فارمد تجهیز تماس حاصل فرمایید.
 

آدرس: اصفهان، خیابان توحید میانی، جنب داروخانه دی، مجتمع پزشکی زیتون، طبقه دوم، کلینیک توحید

تلفن: 36264088-36257746-031
شرکت فارمد تهران:
خیابان استاد مطهری، بعد از سرافراز، شماره 235 ، طبقه 4، واحد 8، 
تلفن:8-88503633-021