دکتر الهام نصر اصفهانی

متخصص اعصاب و روان (بورد تخصصی روانپزشکی)


مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

دارو درمانی و رواندرمانی اختلالات افسردگی
اضطراب . وسواس . دوقطبی، پانیک، کمال طلبی و...
اختلالات روان تنی و اختلالات تفکر
اختلالات رفتاری کودک و نوجوان
زوج و خانواده درمانیحضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::

یک شنبه و سه شنبه صبح و پنجشنبه عصر

 |31315379| 36260437