دلبر | استاد حسین مانیان | چهارشنبه 19 مرداد1401 | ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۳

 دلبر

 

 استاد حسین مانیان

 

 چهارشنبه 19 مرداد 1401

 

ساعت 19:00 الی 20:30

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید