نهمین دوره روانشناسی- بالینی | دکتر حسن خوش اخلاق | شروع مرداد 1401| یکشنبه ها | ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۳

 نهمین دوره روانشناسی- بالینی

 

 دکتر حسن خوش اخلاق

 

 شروع مرداد 1401

 

روز یکشنبه ها

 

 ساعت 16:00 الی 20:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید