کودک مبتلا به اختلال یادگیری خاص | دکتر مسعود کیانی | جمعه 24 تیر 1401| ساعت 09:00 الی 13:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۳

 کودک مبتلا به اختلال یادگیری خاص

 

دکتر مسعود کیانی

 

جمعه 24 تیر 1401

 

 ساعت 09:00 الی 13:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید