چرا با آدم ناجور ازدواج می کنیم | استاد آرش شهرام فر | سه شنبه 28 تیر 1401| ساعت 14:00 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۳

 چرا با آدم ناجور ازدواج می کنیم

 

 استاد آرش شهرام فر

 

 سه شنبه 28 تیر 1401

 

 ساعت 14:00 الی 16:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید