رازهایی برای همیشه شاد و آرام زیستن | استاد فهیم طاهری | چهارشنبه 15 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۱۲

 رازهایی برای همیشه شاد و آرام زیستن

 

 استاد فهیم طاهری

 

 چهارشنبه 15 تیر 1401

 

 ساعت 19:00 الی 20:30

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید